Сесийно разписание за Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем., 1-и семестър, лятна редовна сесия

П/Г ден час дисциплина преподавател зала
Онлайн занятие » 78/  15.5.2021 11,00 Икономически анализ Доц. д-р Р.ИВАНОВА -
Онлайн занятие » 78/  16.5.2021 11,00 Финансово счетоводство Гл.ас. д-р Б.БОЯНОВ -
Онлайн занятие » 78/  23.5.2021 11,00 Счетоводство на банките Проф. д-р Д. ФЕСЧИЯН -
Онлайн занятие » 78/  29.5.2021 11,00 Управленско счетоводство Доц. д-р Т.РУПСКА -
Онлайн занятие » 78/  30.5.2021 9,00 Система и контрол на данъци и социални осигуровки Доц. д-р Т.АТАНАСОВА-ДРЕНСКА -
Онлайн занятие » 78/  30.5.2021 9,00 Система и контрол на данъци и социални осигуровки Хон.ас. Р. БОБЕВ -