Сесийно разписание за Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем., 1-и семестър, лятна редовна сесия

П/Г ден час дисциплина преподавател зала
Онлайн занятие » 78/  23.5.2020 11,00 - 0 Система и контрол на данъци и социални осигуровки Доц. д-р Т.АТАНАСОВА-ДРЕНСКА
Онлайн занятие » 78/  30.5.2020 11,00 - 0 Финансово счетоводство Гл.ас. д-р Б.БОЯНОВ
Онлайн занятие » 78/  31.5.2020 13,00 - 0 Счетоводство на банките Проф. д-р Д. ФЕСЧИЯН
Онлайн занятие » 78/  6.6.2020 14,00 - 0 Управленско счетоводство Доц. д-р Т.РУПСКА
Онлайн занятие » 78/  7.6.2020 9,00 - 0 Икономически анализ Доц. д-р Р.ИВАНОВА