Сесийно разписание за Счетоводство и контрол - Хасково ДО, 8-и семестър, лятна редовна сесия

П/Г ден час дисциплина преподавател зала
Онлайн занятие » 723/  30.5.2020 11,00 - 0 Спецсеминар по счетоводство и анализ в публичния сектор Ас. д-р Я. ДАСКАЛОВ
Онлайн занятие » 723/  30.5.2020 13,00 - 0 Практика преди дипломиране Ас. д-р Я. ДАСКАЛОВ
Онлайн занятие » 723/  31.5.2020 11,00 - 0 Надзор и управление на риска Доц. д-р А.ФИЛИПОВА
Онлайн занятие » 723/  6.6.2020 9,00 - 0 Контрол във финансовия сектор Проф. д-р Е. АСЕНОВ
Онлайн занятие » 723/  7.6.2020 9,00 - 0 Счетоводна политика и финансови отчети Доц. д-р Н.ОРЕШАРОВ