Сесийно разписание за Счетоводство и контрол - Хасково ДО, 6-и семестър, лятна поправителна сесия

П/Г ден час дисциплина преподавател зала
Онлайн занятие » 724/  20.6.2020 9,00 - 0 Управленско счетоводство Доц. д-р Т.РУПСКА
Онлайн занятие » 724/  20.6.2020 11,00 - 0 Счетоводство на застрахователите Доц. д-р А.ФИЛИПОВА
Онлайн занятие » 724/  20.6.2020 13,00 - 0 Счетоводство на осигурителите Доц. д-р А.ФИЛИПОВА
Онлайн занятие » 724/  21.6.2020 9,00 - 0 Данъчно облагане и контрол Доц. д-р Т.АТАНАСОВА-ДРЕНСКА
Онлайн занятие » 724/  21.6.2020 11,00 - 0 Трудово и осигурително право Хон.ас. д-р ХР.БАНОВ