Сесийно разписание за Финанси,счетоводство и контрол-Хасково, 4-и семестър, лятна поправителна сесия

П/Г ден час дисциплина преподавател зала
Онлайн занятие » 725/  20.6.2020 10,15 - 0 Иконометрия Доц. д-р С.ЧИПЕВА
Онлайн занятие » 725/  20.6.2020 13,30 - 0 Европейска интеграция Доц. д-р Е. ГЕОРГИЕВА
Онлайн занятие » 725/  20.6.2020 14,45 - 0 Световна икономика Доц. д-р В. ИВАНОВА
Онлайн занятие » 725/  20.6.2020 17,00 - 0 Интелектуална собственост Х.преп И.ПЕЙЧЕВА
Онлайн занятие » 725/  20.6.2020 17,00 - 0 Интелектуална собственост Проф. д-р ВЛ. БОРИСОВА
Онлайн занятие » 725/  21.6.2020 9,00 - 0 Маркетинг Х.проф. д-р С.КЛАСОВА
Онлайн занятие » 725/  21.6.2020 11,00 - 0 Въведение в инвестициите Доц. д-р ПЛ. ОРЕШАРСКИ
Онлайн занятие » 725/  21.6.2020 11,00 - 0 Въведение в инвестициите Гл.ас. д-р М. ГЛАВЕВА
Онлайн занятие » 725/  21.6.2020 15,00 - 0 Физкултура и спорт - 2 курс Ст.преп. д-р В.ЙОРДАНОВ