Сесийно разписание за Финанси,счетоводство и контрол-Хасково, 4-и семестър, лятна редовна сесия

П/Г ден час дисциплина преподавател зала
Онлайн занятие » 725/  23.5.2020 9,00 - 0 Интелектуална собственост Проф. д-р ВЛ. БОРИСОВА
Онлайн занятие » 725/  23.5.2020 9,00 - 0 Интелектуална собственост Х.преп И.ПЕЙЧЕВА
Онлайн занятие » 725/  30.5.2020 10,00 - 0 Световна икономика Доц. д-р В. ИВАНОВА
Онлайн занятие » 725/  6.6.2020 11,15 - 0 Иконометрия Доц. д-р С.ЧИПЕВА
Онлайн занятие » 725/  7.6.2020 9,00 - 0 Въведение в инвестициите Доц. д-р ПЛ. ОРЕШАРСКИ
Онлайн занятие » 725/  7.6.2020 9,00 - 0 Въведение в инвестициите Гл.ас. д-р М. ГЛАВЕВА
Онлайн занятие » 725/  13.6.2020 11,30 - 0 Европейска интеграция Доц. д-р Е. ГЕОРГИЕВА
Онлайн занятие » 725/  14.6.2020 9,00 - 0 Маркетинг Х.проф. д-р С.КЛАСОВА
Онлайн занятие » 725/  14.6.2020 17,00 - 0 Физкултура и спорт - 2 курс Ст.преп. д-р В.ЙОРДАНОВ