Сесийно разписание за Финанси,счетоводство и контрол-Хасково, 2-и семестър, лятна редовна сесия

П/Г ден час дисциплина преподавател зала
Онлайн занятие » 726/  23.5.2020 11,00 - 0 Микроикономика Доц. д-р Л. ЙОТОВА
Онлайн занятие » 726/  30.5.2020 9,30 - 0 Икономика на труда Доц. д-р Т. ТОДОРОВ
Онлайн занятие » 726/  31.5.2020 9,00 - 0 Икономическа социология Х.доц. д-р АД.МИЛАНОВА
Онлайн занятие » 726/  6.6.2020 9,00 - 0 История на икономическите теории Доц. д-р Р. АНДРЕЕВ
Онлайн занятие » 726/  7.6.2020 9,00 - 0 Математика II-ра част Доц. д-р М.МИКРЕНСКА
Онлайн занятие » 726/  13.6.2020 9,50 - 0 Основи на правото Проф. д-р Х.БАЛАБАНОВА
Онлайн занятие » 726/  14.6.2020 15,00 - 0 Физкултура и спорт - 1 курс Ст.преп. д-р В.ЙОРДАНОВ