Сесийно разписание за Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково, 4-и семестър, лятна поправителна сесия

П/Г ден час дисциплина преподавател зала
Онлайн занятие » 709/  20.6.2020 10,15 - 0 Иконометрия Доц. д-р С.ЧИПЕВА
Онлайн занятие » 709/  20.6.2020 13,30 - 0 Европейска интеграция Доц. д-р Е. ГЕОРГИЕВА
Онлайн занятие » 709/  20.6.2020 14,45 - 0 Световна икономика Доц. д-р В. ИВАНОВА
Онлайн занятие » 709/  20.6.2020 16,00 - 0 Корпоративни финанси Х.проф. д-р Н. НИКОЛОВА
Онлайн занятие » 709/  21.6.2020 9,00 - 0 Прогнозиране и планиране Гл.ас. д-р М.МАРИНОВ
Онлайн занятие » 709/  21.6.2020 11,00 - 0 Основи на счетоводството Гл.ас. д-р Б.БОЯНОВ
Онлайн занятие » 709/  21.6.2020 15,00 - 0 Физкултура и спорт - 2 курс Доц. д-р С.СТАВРЕВ