Сесийно разписание за Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково, 2-и семестър, лятна редовна сесия

П/Г ден час дисциплина преподавател зала
Онлайн занятие » 710/  23.5.2020 9,45 - 0 Микроикономика Доц. д-р Л. ЙОТОВА
Онлайн занятие » 710/  30.5.2020 9,00 - 0 Икономика на труда Доц. д-р Т. ТОДОРОВ
Онлайн занятие » 710/  31.5.2020 9,00 - 0 Основи на управлението Х.проф. д-р М. АНДРЕЕВА
Онлайн занятие » 710/  6.6.2020 9,00 - 0 Математика II-ра част Доц. д-р М.МИКРЕНСКА
Онлайн занятие » 710/  7.6.2020 11,00 - 0 Информатика Проф. д.ик.н. Е.ДЕНЧЕВ
Онлайн занятие » 710/  13.6.2020 9,00 - 0 Основи на правото Проф. д-р Х.БАЛАБАНОВА
Онлайн занятие » 710/  14.6.2020 15,00 - 0 Физкултура и спорт - 1 курс Доц. д-р С.СТАВРЕВ