Сесийно разписание за Администрация и управление - Хасково ДО, 4-и семестър, лятна поправителна сесия

П/Г ден час дисциплина преподавател зала
Онлайн занятие » 732/  20.6.2020 9,00 - 0 Международни институции и администрация Проф. д-р ЦВ.СТОЕНЧЕВА
Онлайн занятие » 732/  20.6.2020 11,00 - 0 Конфликтология Х.доц. д.ик.н. Л.МИЛКОВ
Онлайн занятие » 732/  20.6.2020 13,00 - 0 Управление на инфраструктурни проекти Доц. д-р Т.ДАСКАЛОВА
Онлайн занятие » 732/  21.6.2020 9,00 - 0 Регионална интелигентна специализация Доц. д-р Г. НИКОЛОВ
Онлайн занятие » 732/  21.6.2020 9,00 - 0 Регионална интелигентна специализация Ас. д-р Д. БОЦЕВА
Онлайн занятие » 732/  21.6.2020 11,00 - 0 Маркетинг Х.проф. д-р С.КЛАСОВА
Онлайн занятие » 732/  21.6.2020 15,00 - 0 Физкултура и спорт - 2 курс Доц. д-р С.СТАВРЕВ