Сесийно разписание за Администрация и управление - Хасково ДО, 2-и семестър, лятна редовна сесия

П/Г ден час дисциплина преподавател зала
Онлайн занятие » 733/  30.5.2020 9,00 - 0 Счетоводство Гл.ас. д-р Б.БОЯНОВ
Онлайн занятие » 733/  31.5.2020 9,00 - 0 Организационно поведение Проф. д-р Н.МИРОНОВА
Онлайн занятие » 733/  6.6.2020 10,00 - 0 Статистика Доц. д-р С.ЧИПЕВА
Онлайн занятие » 733/  7.6.2020 9,00 - 0 Приложен мениджмънт Ас. д-р М.ЯНКОВА-МЛАДЕНОВА
Онлайн занятие » 733/  7.6.2020 9,00 - 0 Приложен мениджмънт Проф. д-р М. АЛЕКСАНДРОВА - БОШНАКОВА
Онлайн занятие » 733/  13.6.2020 10,30 - 0 Основи на правото Проф. д-р Х.БАЛАБАНОВА
Онлайн занятие » 733/  14.6.2020 9,00 - 0 Регоинално икономическо развите Доц. д-р Г. НИКОЛОВ
Онлайн занятие » 733/  14.6.2020 15,00 - 0 Физкултура и спорт - 1 курс Доц. д-р С.СТАВРЕВ