Сесийно разписание за Бизнес администрация - Хасково, 8-и семестър, лятна редовна сесия

П/Г ден час дисциплина преподавател зала
Онлайн занятие » 730/  30.5.2020 9,00 - 0 Бюджетно управление на предприятието Проф. д.н. М.ЛАМБОВСКА
Онлайн занятие » 730/  31.5.2020 9,00 - 0 Преддипломен стаж Проф. д-р Н.МИРОНОВА
Онлайн занятие » 730/  6.6.2020 9,00 - 0 Проектиране на системи за управление Проф. д-р М. АЛЕКСАНДРОВА - БОШНАКОВА
Онлайн занятие » 730/  7.6.2020 9,00 - 0 Управленска политика Х.доц. д-р А.ДОРАЛИЙСКИ