Сесийно разписание за Бизнес администрация - Хасково, 6-и семестър, лятна редовна сесия

П/Г ден час дисциплина преподавател зала
Онлайн занятие » 731/  23.5.2020 9,00 - 0 Антикризисно управление Доц. д-р Н.ДИМИТРОВ
Онлайн занятие » 731/  30.5.2020 9,00 - 0 Финансови пазари и инструменти Х.доц. д-р А.МАРЧЕВ
Онлайн занятие » 731/  31.5.2020 9,00 - 0 Делови игри в управлението Х.доц. д-р А.МАРЧЕВ
Онлайн занятие » 731/  6.6.2020 11,00 - 0 Методи за изследвания в бизнеса Проф. д-р М. АЛЕКСАНДРОВА - БОШНАКОВА
Онлайн занятие » 731/  7.6.2020 11,00 - 0 Геодемография Гл.ас. д-р Г.ЦОЛОВ