Сесийно разписание за Икономика - Хасково, 8-и семестър, лятна поправителна сесия

П/Г ден час дисциплина преподавател зала
Онлайн занятие » 707/  20.6.2020 9,00 - 0 Макроикономическа теория и анализи Доц. д-р СТ. РАЛЕВА
Онлайн занятие » 707/  20.6.2020 11,00 - 0 Международен стратегически мениджмънт Доц. д-р И. СТОЙЧЕВ
Онлайн занятие » 707/  20.6.2020 13,00 - 0 Преддипломен стаж Доц. д-р В. ИВАНОВА
Онлайн занятие » 707/  21.6.2020 9,00 - 0 Международен маркетинг Доц. д-р СВ.БОНЕВА
Онлайн занятие » 707/  21.6.2020 11,00 - 0 Право на Европейския съюз Доц. д.н. Ж.ДРАГАНОВ