Сесийно разписание за Икономика - Хасково, 6-и семестър, лятна редовна сесия

П/Г ден час дисциплина преподавател зала
Онлайн занятие » 708/  30.5.2020 12,30 - 0 Икономика на обществения сектор Гл.ас. д-р П. ИЛИЕВ
Онлайн занятие » 708/  6.6.2020 15,00 - 0 Иновации Доц. д-р КР. КЕРЧЕВ
Онлайн занятие » 708/  7.6.2020 9,00 - 0 Институционална икономика Доц. д-р АЛ. ВЪЛКОВ
Онлайн занятие » 708/  13.6.2020 9,00 - 0 Индустриални отношения Доц. д.н. Е. ЕВГЕНИЕВ
Онлайн занятие » 708/  14.6.2020 9,00 - 0 Икономическа политика Гл.ас. д-р И.БОЖИКИН