Структура

Сектор "Човешки ресурси"

Функции: привличане, назначаване, освобождаване, задържане и мотивиране на персонала

Ръководител сектор

Йолита Иванова

Телефон: (02) 8195 263
Кабинет: П018