Структура

Катедра "Предприемачество"

Ръководител катедра

E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Научен секретар

E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Административен секретар

E-mail:
Телефон:
Кабинет:

Преподавателски състав: