Структура

Катедра "Предприемачество"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Роза Николова

Телефон: (02) 8195 541
Кабинет: 1090

Преподавателски състав:

Докторанти:
Антонио Хаджиев
Форма на обучение: редовно
Бранимир Йорданов
Форма на обучение: редовно
Десислава Томова
Форма на обучение: редовно
Красимира Шиндарова
Форма на обучение: редовно
Добромир Максимов
Форма на обучение: задочно
Петър Тодоров
Форма на обучение: задочно