Резултати от търсене за доц. Елка Василева

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

0 results found

Събития

5 results found
Наш преподавател участва в международна конференция в Университета Джорджтаун, Вашингтон 26.6.2017 г. ... .   Доц. Елка Василева (вляво) с други участици във форума По време на осемнадесетата работна сесия доц. Елка Василева и колеги, представиха изследването „Корпоративната социална отговорност (КСО) в Европа: дискурси и ...
Представяне на проект BG051РО001-3.1.07-0053 в Академичната мрежа за качество 2014 24.11.2014 г. ... . Доц. Елка Василева обявява старта на Академичната мрежа за качество Бяха представени и резултатите от Проект BG051РО001-3.1.07-0053 „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС ...
Наши преподаватели - автори в книга на престижното издателство „Palgrave Macmillan” 11.2.2013 г. ... . Елка Василева и доц. Даниела Иванова от катедра „Икономика на природните ресурси” са автори на главата „Потребителско поведение и модели на консумация на храни в Югоизточна Европа" в изданието „Наръчник за правене на бизнес в ...
Наши преподаватели - автори в книга на престижно издателство 21.11.2012 г. ... и Thomas Doring.  Доц. Елка Василева и доц. Даниела Иванова от катедра „Икономика на природните ресурси” на УНСС са автори на главата „Потребителско поведение и модели на консумация на храни в Югоизточна Европа”. Vasileva E ...
УНСС участва в първия проект за валидиране на уменията и знанията в България 20.9.2012 г. ... на труда.“ Доц. Елка Василева представя проекта В рамките на проекта е разработен валидационен пакет, който ще бъде полезен за банките, търговските фирми, информационните технологии и комуникации. Доц. Василева съобщи, че България ...

Предстоящо

0 results found

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене