Резултати от търсене за Публични лекции

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

6 results found
Акценти 15.3.2019 г. ... . 09.01.2019     Провеждане на публични лекции на доц. д-р Атанаска Филипова - Сланчева ("Предизвикателства пред счетоводството и анализа в банките от промени в приложимата правна рамка") и на доц. д-р Мария Маркова ("Публично-частно партньорство - същност и отчетна рамка") от ...
Начало 10.3.2016 г. ... от различни специалности и предвижда серия от публични лекции, семинари и онлайн обучение по въпросите на борбата с ...
Публични лекции 22.12.2018 г. ... ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ се стреми да повишава конкурентноспособността на предлаганите квалификационни степени, чрез допълване на образователния процес с лекции на изтъкнати учени и експерти извън катедрата. Целта на публичните лекции организирани, често съвместно с други катедри и ...
История 22.12.2018 г. ... на юбилеен том "Научни трудове" на УНСС, публични лекции на изтъкнати наши колеги, научна конференция с международно участие, сборникът от която може да намерите тук. презентация по повод 40 години катедра Икономическа социологогия на юбилейна конференция "Икономическа ...
Публични лекции 27.3.2012 г. ... ...
Публични лекции 22.11.2011 г. ... ...

Събития

46 results found
Академия „Антикорупция“: публична лекция „Антикорупционно законодателство в България“ 13.3.2019 г. ... поканата да изнесат в УНСС публични лекции за дейността си, свързана с борбата с корупцията, заяви ректорът проф. Стати Статев. Той отбеляза, че в нашия университет беше разработена магистърска програма по антикорупция, която успешно стартира през есента на ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД 27.2.2019 г. ... проекти, конференции, публични лекции и др.; информиране на студентите от УНСС чрез катедра „Национална и регионална сигурност“ за провеждани стажове и публични дейности от „ДСК Транс Секюрити“. Това предвижда рамковият договор ...
Публични лекции 10.1.2019 г. ... 09.01.2019 г. в зала "Научни съвети" на УНСС се проведоха академичните лекции на доц. д-р Атанаска Филипова - Сланчева на тема "Предизвикателства пред счетоводството и анализа в банките от промени в приложимата правна рамка" и на доц. д-р Мария ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... до практиката чрез организиране на Дни на кариерата, публични лекции, уърк шопове, презентации и пр., предоставяне на информация за свободни работни позиции и за стажантски програми и пр. Трябва да продължим работата по подготовката на програмните акредитации, за да покажем, че отново сме най-добрите. ...
Катедрата Регионално развитие започва партньорство с Европейската академия на регионите 28.11.2018 г. ... за съвместно организиране и участие в конференции и публични лекции в Европа и България, популяризиране на проучвания и др. В срещите участва и Хенри Малос, почетен член на Европейската академия на регионите и неин посланик на европейско равнище.  Той е член и бивш президент на Европейския ...
Меморандум обединява четири институции за развитие инициативата „Академия „Антикорупция“ 20.11.2018 г. ... горе). УНСС беше домакин и съорганизатор на две публични лекции в рамките на Академия „Антикорупция“ – на Пламен Георгиев, председател на КПКОНПИ, и на Торстен Гайслер, ръководител на Бюрото на фондация „Конрад Аденауер“ в България. До края на 2018 г. предстоят публични ...
Публични лекции на Вадим Титов, директор на „Росатом Централна Европа“, и доц. к.т.н. Виктор Слободчук, МИФИ 14.11.2018 г. ... изследователски ядрен университет, изнесоха публични лекции в зала „Тържествена“. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата", ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност" и директор на Центъра за подкрепа на ядрената сигурност, представи ...
Публични лекции на Вадим Титов, директор на „Росатом Централна Европа“, и доц. к.т.н. Виктор Слободчук, МИФИ 14.11.2018 г. ... изследователски ядрен университет, изнесоха публични лекции в зала „Тържествена“. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата", ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност" и директор на Центъра за подкрепа на ядрената сигурност, представи ...
Публична лекция „Превенция и противодействие на корупцията – опитът на Германия“ 30.10.2018 г. ... „Антикорупция“ през зимния семестър публични лекции в нашия университет ще изнесат съдия Георги Ушев, председател на Апелативния специализиран наказателен съд, и омбудсманът на Република България Мая Манолова, възпитаничка на УНСС. Предстои и подписване на меморандум за сътрудничество между ...
Публична лекция „Превенция и противодействие на корупцията – опитът на Германия“ 14.11.2018 г. ... „Антикорупция“ през зимния семестър публични лекции в нашия университет ще изнесат съдия Георги Ушев, председател на Апелативния специализиран наказателен съд, и омбудсманът на Република България Мая Манолова, възпитаничка на УНСС. Предстои и подписване на меморандум за сътрудничество между ...
В УНСС ще се проведе цикъл лекции по антикорупционно образование 15.10.2018 г. ... (КПКОНПИ) Пламен Георгиев. Имаме програма за такива публични лекции и занапред. Задачата е многомерна и в много плоскости. Трябва да съчетаем експертния с академичния потенциал. Това заяви ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на конференцията на тема „Антикорупционното образование ...
Тържествено беше открита 98-ата академична учебна година 2.10.2018 г. ... на много прояви – конференции, кръгли маси, публични лекции и др. Успешен беше процесът на академичното израстване на нашите млади колеги, на участието ни в много международни, европейски, национални и университетски проекти, посочи ректорът. Продължи работата по оптимизация на учебния процес с цел ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ 29.5.2018 г. ... , изпълнението на съвместни проекти, конференции, публични лекции и др., информиране на студентите от нашия университет, чрез катедра „Международни икономически отношения и бизнес“, за студентски стажове и публични дейности на Агенцията. Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) към УНСС ...
Публични лекции 23.5.2018 г. ... 16.05.2018 г. в Голяма конферентна зала на УНСС се проведоха академичните лекции на проф. д-р Румяна Пожаревска на тема "Интелектуалният капитал и нематериалните активи на предприятията - счетоводни аспекти" и на доц. д-р Михаил Мусов на тема "Висшето образование по счетоводство - проблеми и перспективи". На ...
От есента нова магистратура „Противодействие на корупцията“ 15.5.2018 г. ... програми. Основната дейност на Академията ще включва публични лекции във висши и средни училища на представители на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Министерството на вътрешните работи и др., както и на академични преподаватели. Академията се ползва ...
Публични лекции на румънски преподаватели 10.5.2018 г. ... са в УНСС по програма „Еразъм +“, изнесоха публични лекции пред студенти от катедра „Икономика на природните ресурси“. В презентацията си „Общата селскостопанска политика и земеделие с висока природна стойност в Румъния“ доц. д-р Йонел Мугурел Житеа представи добрите ...
Преподавател от УНСС участва в академичен форум в Украйна 2.5.2018 г. ... .-деканът на ЮФ изнесе и публични лекции по МЧП и международното частно право на Европейския съюз на английски език пред магистри от Юридическия факултет на СНАУ, които специализират по тази дисциплина (на снимката долу) ...
Доц. д-р Диана Маринова взе участие в Международна научно-практическа конференция в гр. Суми, Украйна 2.5.2018 г. ... реформа на Украйна и изнесе публични лекции по МЧП и МЧП на ЕС на английски език пред студенти – магистри от ЮФ на СНАУ, които специализират международно право ...
Започна цикъл от публични лекции по „Бизнес преговори" 28.2.2018 г. ... от четирите публични лекции по дисциплина „Бизнес преговори”,  организирани от катедрите Недвижима собственост“ и „Финанси“, беше на тема „Инвестирай в чар - имидж и стил“ с лектор Румяна Величкова (на снимката долу). ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и БСА 1.3.2018 г. ... на съвместни проекти, конференции, публични лекции и други събития; информиране на студентите от нашия университет, респ. от катедра „Икономическа социология“, за студентски стажове и публични дейности на БСА; обмен на информация и публикации за важни научни, ...
Публична лекция на Н.Пр. Стефано Балди, посланик на Република Италия в България 28.11.2017 г. ... известни личности да изнасят публични лекции в университета, посочи при проф. Поля Кацамунска, която представи госта. В презентацията си Н.Пр. Стефано Балди направи сравнителен анализ на България и Италия по 10 показатели, като използва резултатите от международни ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Държавна агенция „Електронно управление“ 11.5.2017 г. ... университет чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание и други инициативи от съвместен интерес. Това предвижда меморандумът за сътрудничество между УНСС и Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), подписан от ...
Публична лекция на тема „Лидерството през призмата на IBM“ 8.3.2017 г. ... на компанията в Дните на кариерата, публични лекции и други форуми.  Доц. Близнаков (вляво) и Ясен Нанев Когато празнувате победата, бъдете зад кулисите, но когато е надвиснала опасност, стойте на първа линия. Така се открояват лидерите, цитира ...
Наши студенти спечелиха конкурс за есе на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 7.3.2017 г. ... поле за още по-сериозни изяви като публични лекции и презентации, по-силно присъствие на „Съдърланд“ в обучението, защото компанията има какво да покаже на нашите студенти“, каза проф. Статев. Ректорът отбеляза, че стипендиантската програма, ...
Наши студенти спечелиха конкурс за есе на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 6.3.2017 г. ... поле за още по-сериозни изяви като публични лекции и презентации, по-силно присъствие на „Съдърланд“ в обучението, защото компанията има какво да покаже на нашите студенти“, каза проф. Статев. Ректорът отбеляза, че стипендиантската програма, ...
Публична лекция на тема „Ефективна комуникация“ 15.11.2016 г. ... са били проведени около 10 публични лекции, което потвърждава, че договорът за сътрудничество между УНСС и Камарата е особено ефективен. Той представи двамата лектори и изтъкна голямата ежедневна необходимост от ефективна комуникация. Лекторите Ясар ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалност "Икономика на отбраната и сигурността" 28.10.2016 г. ... , десетки са организираните от нея публични лекции и различни форуми, които дават възможност на студентите да повишат знанията и практическите си умения. Проф. Димитров приветства възпитаниците на катедрата От името на ректора проф. д.ик.н. Стати ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 8.9.2016 г. ... си съдействат при организирането на публични лекции, събития и презентации пред студентите. Университетът и компанията ще работят съвместно за разработването на нови учебни програми и дисциплини, които да отговарят на очакванията и потребностите както на студентите, така ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 27.6.2016 г. ... си съдействат при организирането на публични лекции, събития и презентации пред студентите. Университетът и компанията ще работят съвместно за разработването на нови учебни програми и дисциплини, които да отговарят на очакванията и потребностите както на студентите, така ...
Подписан бе договор за сътрудничество между УНСС и Инвестор.БГ АД 11.5.2016 г. ... на съвместни научни прояви като публични лекции, кръгли маси, младежки семинари, както и в традиционната ежегодна Международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз“. Доц. Силвия Трифонова, проф. Стати ...
Публична лекция на вицепремиера Меглена Кунева на тема „Антикорупционни политики и законодателство“ 8.4.2016 г. ... специалности и предвижда серия от публични лекции, семинари и онлайн обучение по въпросите на борбата с корупцията.Разработили сме уебпортал в сайта на УНСС по въпросите на този проект и имаме готовност както за серия публични лекции, така и за заключителен семинар с ...
Публична лекция на вицепремиера Меглена Кунева на тема „Антикорупционни политики и законодателство“ 5.4.2016 г. ... от различни специалности и предвижда серия от публични лекции, семинари и онлайн обучение по въпросите на борбата с корупцията. Разработили сме уебпортал в сайта на УНСС по въпросите на този проект и имаме готовност както за серия публични лекции, така и за заключителен семинар с участието и ...
Наш преподавател на специализация по програма "Фулбрайт" в Университета на Илинойс, САЩ 21.1.2016 г. ... специализацията си в САЩ доц. Желев изнася и публични лекции на тема „Българо-руските търговски отношения в постсоциалистическия период“ и Конкурентоспособността на страните от Централна и Източна Европа, организирани от Руския, източноевропейския и евразийския център. След ...
Академична лекция на проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова 2.12.2015 г. ... по академична традиция факултетът организира публични лекции при придобиване на по-високи академични длъжности. Тя представи творческата и професионална биография на новия проф. Даниела Кох-Кожухарова, израстването й в научната кариера, заеманите административни длъжности, значимата й ...
Меморандум за сътрудничество със Столична община 25.10.2015 г. ... шансове за кариерно развитие; Участие в публични лекции и дискусии. Меморандумът насърчава съвместни научни изследвания, организиране на публични събития и работа по проекти ...
УНСС ще си сътрудничи с Нестле България 10.6.2015 г. ... докторанти в университета чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми е др. Отляво надясно: Николай Бакърджиев, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д.ик.н. Стати Статев, Хуан Карлос Пералехо Серано, Биляна ...
Публични лекции на норвежки професор по право 12.5.2015 г. ... публични лекции на проф. д-р Коре Лилехолт от университета в Осло, Норвегия, организира катедра „Частноправни науки“ на Юридическия факултет. Темите на лекциите, изнесени в два последователни дни, бяха „Европейско право на собственост“ и „Съвременните методи на ...
Ректорът награди ИДЕС с възпоменателен медал 23.4.2015 г. ... , провеждането на кръгли маси, дискусии, публични лекции, срещи със студенти. ИДЕС съдейства за кариерното развитие на нашите студенти. И нещо изключително важно – чрез нашите партньори от Института обучението в УНСС се приближава до практиката, подчерта ректорът. Проф ...
Десето юбилейно издание на Младежкия икономически форум 27.11.2014 г. ... дни на десетото издание на форума се проведоха публични лекции и обучения. Гост-лектори бяха известни успели личности от частния и от държавния сектор, а организаторите подготвиха пет интересни обучения. Участници в Младежкия икономически форум Необичайно ...
Публични лекции на преподаватели от Общоикономически факултет 19.11.2014 г. ... лекции на двама преподаватели, придобили научното звание „доцент“, организира Общоикономическият факултет на университета. На представянето на новите хабилитирани лица в зала „Научни съвети“ - доц. д-р Стела Ралева от катедра „Икономикс“ и доц. ...
Публични лекции на Общоикономическия факултет 21.11.2013 г. ... лекции на двама преподаватели, придобили научното звание „доцент“, организира Общоикономическият факултет на университета. На представянето на новите хабилитирани лица в зала „Научни съвети“ - доц. д-р Стела Ралева от катедра „Икономикс“ и доц. д-р Тодор Тодоров от катедра ...
Рамково споразумение между УНСС и ПЧАГ „Уилям Шекспир“ 30.5.2013 г. ... на кандидат-студенти, организиране на публични лекции чрез обмен на преподаватели. УНСС и ПЧАГ взаимно ще популяризират дейността си в публичното пространство, а наши преподаватели ще бъдат рецензенти и консултанти при подготовката на учебници и помагала. Ректорът проф. ...
Публични лекции на двама испански професори от Университета в Гранада 25.4.2013 г. ... лекции на двама испански професори сряда, 24 април 2013 13:01 / сряда, 24 април 2013 13:23 Публични лекции в университета изнесоха проф. д-р Франсиско Хавиер Бланко Енкомиенда, преподавател по статистика и иконометрия, и проф. д-р Хуан Мигел Алкантара Пилар, преподавател ...
Публични лекции на двама испански професори 24.4.2013 г. ... лекции в университета изнесоха проф. д-р Франсиско Хавиер Бланко Енкомиенда, преподавател по статистика и иконометрия, и проф. д-р Хуан Мигел Алкантара Пилар, преподавател по маркетинг, от факултета „Обучение и хуманитарни науки“ в град Сеута към университета в Гранада ...
Официално бе открит „Бизнес клуб УНСС” 13.3.2013 г. ... кадри и бизнес средите, да организира публични лекции с известни личности от професионалния и обществения живот, да провежда семинари и обучения за студентите, както и състезания, които да въведат участниците в реална бизнес обстановка.   Присъстващите на откриването на ...

Предстоящо

8 results found
Публични лекции на доценти от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ 29.3.2019 г. ... колеги, Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ Ви кани на публичните лекции на преподавателите от катедрата, наскоро заели академичната длъжност „доцент“: доц. д-р Антония Пенчева, сектор „Руски език“, лекция на ...
Младежки икономически форум 2015 30.11.2015 г. ... от тях ще бъде изцяло за публични лекции, а другите два - за обучения с предварително записване. В публичните лекции-дискусии водеща роля ще имат известни и успели личности, представители на частния и държавния сектор в България. Достъпът до ...
Публични лекции на проф. Коре Лилехолт от университета в Осло, Норвегия 17.4.2015 г. ... лекции на проф. д-р Коре Лилехолт  от университета в Осло, Норвегия Първа лекция на тема: „Европейското право на собственост“ 11 май (понеделник) 13.00-17.00 ч., малка конферентна зала Втора лекция на тема: „Съвременните методи на обучение“ 12 май (вторник) 9 ...
Младежки икономически форум 2014 24.11.2014 г. ... проведе в три поредни дни, всеки от тях с публични лекции и обучения. Гост-лектори ще бъдат известни и успели личности както от частния, така и от държавния сектор у нас. Достъпът до лекциите е свободен и предварителна регистрация не се изисква. Организаторите са подготвили и пет ...
Младежки икономически форум 2013 „Стартирай бизнес в България” 25.11.2013 г. ... дни, всеки от тях състоящ се от публични лекции и обучения. Публичните лекции са разделени на три тематични панела в различните дни: "Държавно подпомагане", "Банков сектор" и "Реален сектор". Лектори ще бъдат представители на правителството, ...
Публични лекции на Общоикономическия факултет 17.10.2013 г. ... ФАКУЛТЕТ  организират ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ 19 ноември (вторник), 15.00 ч., зала „Научни съвети"   v   Доц. д-р Стела Ралева – катедра „Икономикс“         Тема: „Инфлация и икономически ...
Официално представяне на „Бизнес клуб УНСС“ 6.3.2013 г. ... и Студентския съвет.  Той ще организира  публични лекции на експерти от бизнес  средите в страната, специализирани обучения за студенти, дискусии по икономически, политически и социални въпроси и др. Целите на организацията са образователни, професионални и социални, ориентирани към ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене