Резултати от търсене за Международна научна конференция

Предстоящо

78 results found
Десета юбилейна международна научна конференция „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдещe“ 23.5.2019 г. ... юбилейна международна научна конференция „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдещe“ ще се проведе от 10 до 13 юни в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна. В конференцията ще участват изтъкнати ...
ХV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ" 14.5.2019 г. ... Международна научна конференция "Образование, наука, икономика и технологии" Дата: 20 юни - 21 юни 2019 г. Място: Университет "Проф. д-р А. Златаров"- Бургас   Организатор: Факултета по обществени науки, Факултета по технически науки и ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 29.5.2019 г. ... научна конференция    „Новите информационни технологии и големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 6 - 7 юни, УНСС  П О К А Н ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 14.3.2019 г. ... направления  1) Търговия – състояние и перспективи 2) Комуникации, медии, журналистика, ПР 3)  Логистика и управление на веригата на доставките 4) Транспортът в глобалната икономика 5) Национална и регионална сигурност 6) ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 14.3.2019 г. ... зала ще се проведе Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ ...
Международна научна конференция „Въздействието на международното право и на правото на ЕС върху българската правна система“ 22.10.2018 г. ... научна конференция „Въздействието на международното право и на правото на ЕС върху българската правна система“ 22 ноември 9.30 ч. Голяма конферентна зала ПОКАНА Заявка за ...
Международна научна конференция „Съвременни възможности, предизвикателства и сътрудничество в Балканския и Кавказкия регион“ 13.9.2018 г. ... научна конференция „Съвременни възможности, предизвикателства и сътрудничество в Балканския и Кавказкия регион“ 29-30 ноември, Истанбул, Турция За повече информация: https://iibf.istinye.edu ...
Международна конференция „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“ 16.11.2018 г. ... научна конференция „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“ и тържество в чест на 70-годишнината на катедра „Икономикс“ ще се проведат на 15 и 16 ноември 2018 г. в Голямата конферентна зала ...
Седма международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 19.4.2018 г. ... международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет "Икономика на инфраструктурата". Наред с оригиналните разработки на студентите ще се дискутират и резултати от ...
Седма международна научна конференция за студенти и докторанти 13.4.2018 г. ... на инфраструктурата" Седма международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“. Настоящата, седма по ред международна научна конференция за студенти и докторанти (МНКСД) цели осигуряването ...
Медийна среда, публична и стратегическа комуникация (международна конференция) 17.11.2017 г. ... да се присъедините към нашата международна научна конференция на тема: "Медийна среда, публична и стратегическа комуникация", която организираме в чест на 70-годишнината на нашия колега проф. д-р Петко Тодоров. Програмата ще намерите в приложения файл, а ние ...
Дванадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно" 18.9.2017 г. ... кани да вземете участие в Дванадесетата международна научна конференция на тема  "Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно"    20 октомври 2017 г., 10,00 ч., УНСС, голяма конферентна зала Тематични направления  JEL classification: C, D, E, F, G, ...
Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят" 25.10.2017 г. ... СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ    МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО И НАДНАЦИОНАЛНОТО ПРАВО В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ”   27МИ  октомври 2017, голяма и малка конферентна зала, УНСС, София, България   Юридическият факултет, със ...
ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "РОЛЯТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНОТО И НАДНАЦИОНАЛНОТО ПРАВО В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ" 8.9.2017 г. ... МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "РОЛЯТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНОТО И НАДНАЦИОНАЛНОТО ПРАВО В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ", посветена на 90 години от рождението на проф. д-р Иван Владимиров ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени 15.11.2017 г. ... МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ  „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ”  Университет за национално и световно стопанство (УНСС)  Финансово-счетоводен факултет  17 ноември 2017 г., УНСС, София, България   Уважаеми ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти на тема "Инфраструктура: бизнес и комуникации" 7.3.2017 г. ... "Икономика на инфраструктурата" организира Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти на тема "Инфраструктура: бизнес и комуникации" 25 април, 10.00 ч., голяма конферентна ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти 7.3.2017 г. ... 10.00 ч. в Голяма конферентна зала ще се проведе Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ ...
Програма на 12-та международна научна конференция на младите учени 8.11.2016 г. ... Ви поканим да участвате в Дванадесетата международна научна конференция на младите учени "ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: НАУКА И БИЗНЕС" 11 ноември, УНСС Конференцията се организира от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в партньорство със следните университети и институции:- ...
III международна научна конференция "Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища" 10.10.2016 г. ... възпитание и спорт”  организира III международна научна конференция   “СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМИ И ИНОВАЦИИ ВЪВ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА” под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев  25 ноември, 14.00 ч., голяма ...
Тържествено честване на 25-годишнината на специалност "Бизнес логистика" и Десета международна конференция "Логистиката в променящия се свят" 7.10.2016 г. ... международна научна конференция  ЛОГИСТИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ, посветена на 25-годишния юбилей на специалност „Бизнес логистика“ в УНСС начало: 10.00 ч. - 17 октомври, край 18.00 ч.  - 18 октомври 2016 аула „Максима“ и голяма конферентна зала   Уважаеми ...
Десета международна научна конференция ЛОГИСТИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ, посветена на 25-годишния юбилей на специалност „Бизнес логистика“ в УНСС 7.10.2016 г. ... и на организираната по този повод Десета международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят“ на 17.10.2016 от 10.00 в зала Максима. Програмата на конференцията може да намерите ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно" 6.10.2016 г. ... кани да вземете участие в Тринадесетата международна научна конференция на тема "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ДЕВЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО"  7 октомври, 2016 г., 10,00 ч., голяма конферентна зала Конференцията е организирана под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати ...
Дванадесета международна научна конференция на младите учени "Икономиката на България и Европейския съюз: наука и бизнес" 8.11.2016 г. ... Ви поканим да участвате в Дванадесетата международна научна конференция на младите учени "ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: НАУКА И БИЗНЕС" 11 ноември, УНСС Конференцията се организира от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в партньорство със следните университети и институции:- ...
Международна научна конференция на тема "Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики" 18.10.2016 г. ... за икономически изследвания на БАН  организират международна научна конференция на тема „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“  21-22 октомври, 2016 г. УНСС  За повече информация: www.unwe ...
Международна научна конференция 3.6.2016 г. ... икономически изследвания на БАН   организират международна научна конференция на тема: „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“   21-22 октомври, 2016 г. УНСС  За повече информация: www.unwe ...
Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти 12.4.2016 г. ... на 25-годишнината от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата” на тема „Инфраструктура: бизнес и ...
VII Международна научна конференция "Икономическата (не)свобода" 25.2.2016 г. ... 2016 г. ще се проведе VII Международна научна конференция "Икономическата (не)свобода". Конференцията се организира от катедра "Финанси" на УНСС и  ще се проведе в УОБ на УНСС, гр. Равда. Подробна информация за конференцията (подаване на заявки за ...
Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 18.3.2016 г. ... 2016 г., в УНСС ще се проведе Пета международна научна конференция за студенти и докторанти на тема: „Инфраструктура: бизнес и комуникации“.     Студентите от специалност „Икономика на транспорта“,  желаещи да участват с научни ...
Пета международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура: бизнес и комуникации" 18.4.2016 г. ... на инфраструктурата“ Пета международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 20 април, 10.00 ч., голяма конферентна зала Международната научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: ...
Трета международна научна конференция SGEM за обществени науки и изкуства 27.1.2016 г. ... признание. Третата SGEM международна научна конференция по обществени науки и изкуства обхваща 15 основни области: психология, психиатрия, социология, здравеопазване, образование, политически науки, право, финанси, икономика, туризъм, антропология, археология, ...
Пета юбилейна международна научна конференция „Техника, технологии и системи - ТЕХСИС 2016” 15.1.2016 г. ... юбилейна международна научна конференция „Техника, технологии и системи - ТЕХСИС 2016” ще се проведе от 26 до 28 май. Форумът се организира в рамките на 30-годишнината на Техническия университет – София и ще се състои в централната сграда на ...
ПРОГРАМА на 11 Международна научна конференция на младите учени 11.12.2015 г. ... на 11 Международна научна конференция на младите учени - 15.12.2015 г ...
Юбилейна международна научна конференция по повод 25 години от създаването на катедра и специалност "Политология" в УНСС 13.10.2015 г. ... ПОЛИТОЛОГИЯ  ПОКАНА ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯПОСВЕТЕНА НА 25 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРАИ СПЕЦИАЛНОСТ “ПОЛИТОЛОГИЯ“ В УНСС 23-24 ноември 2015 г. Под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев  Тема: „Политологията ...
Единадесета международна научна конференция на младите учени "Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации" 14.12.2015 г. ... МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ” Университет за национално и световно стопанство (УНСС)  Финансово-счетоводен факултет 15 декември 2015 г., 8.30ч., ...
Първа международна научна конференция "Парични политики на Балканите. Бъдещето на еврото и еврозоната в балканския регион" 10.7.2015 г. ... МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: "ПАРИЧНИ ПОЛИТИКИ НА БАЛКАНИТЕ. БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОТО И ЕВРОЗОНАТА В БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН“ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПО ПАРИЧНА ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПОЛИТИКА 15-16 октомври, 9.00 ч., голяма конферентна ...
Международна научна конференция на тема: „Членството на България в Европейския съюз: осем години по-късно“ 30.9.2015 г. ... и бизнес“ организира Международна научна конференция на тема: „Членството на България в Европейския съюз: осем години по-късно“ 2 октомври, голяма конферентна ...
Международна научна конференция: „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020" 14.5.2015 г. ... участие в международна научна конференция на ТЕМА: „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ХОРИЗОНТ 2020“ 17- 19 септември 2015, УОБ - Равда под патронажа на РЕКТОРА на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и по случай 95 г. от създаването на ...
Mеждународна научна конференция по градско земеделие 27.3.2015 г. ... в организирането и провеждането на международна научна конференция по градско земеделие, която ще се проведе на 15-17 април 2015 в УНСС. Модели и начини за осъществяване на градско земеделие в Европа е проблем, който събира изследователските усилия на учени от 25 ...
Международна научна конференция по социални науки и изкуства 6.3.2015 г. ... научна конференция по социални науки и изкуства SGEM 2015  ще се проведе от 24 август до 2 септември 2015 г. в Конгресния център „Фламинго“ в курорта Албена. Онлайн регистрацията за мултидисциплинарното научно събитие вече е отворена. Крайните срокове ...
ПРОГРАМА НА ДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ 11.11.2014 г. ... на Десетата юбилейна международна научна конференция на младите ...
Десета юбилейна международна научна конференция на младите учени 11.11.2014 г. ... ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ  „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОДХОДИ ЗА РЕШЕНИЯ”  Университет за национално и световно стопанство (УНСС)  Финансово-счетоводен ...
Десета юбилейна международна научна конференция на тема: "Членството на България в Европейския съюз: седем години по-късно" 2.10.2014 г. ... юбилейна международна научна конференция на тема: ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: СЕДЕМ ГОДИНИ ПО-КЪСНО  3 октомври, голяма конферентна зала   Тематични направления  JEL classification: C, D, E, F, G, H, K, L, ...
ФСФ организира ДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ 7.11.2014 г. ... Юбилейна МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ  „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – съвременни предизвикателства и подходи за решения”, която ще се проведе на 13 и 14 ноември 2014 г ...
Международна научна конференция "Социални науки & изкуства" 9.1.2014 г. ... научна конференция СОЦИАЛНИ НАУКИ & ИЗКУСТВА (SOCIAL SCIENCES & ARTS) 2-7 септември 2014 г. Курорт „Албена“ (Flamingo Grand Congress Center, Albena Resort, Bulgaria)   1. Подаване на документи краен срок: 26 май 2014 г.http://www ...
Девета международна научна конференция на младите учени на тема "ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ПРОМЕНЯЩА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА" 7.10.2013 г. ... факултет организира Девета международна научна конференция на младите учени на тема "ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОМЕНЯЩА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА", която ще се проведе на 4 ноември 2013 г ...
Международна научна конференция "Глобализъм, регионализъм и сигурност" 3.6.2013 г. ... О К А Н А  за участие в международна научна конференция на тема: "ГЛОБАЛИЗЪМ, РЕГИОНАЛИЗЪМ И СИГУРНОСТ" 19- 21 септември 2013 г., УОБ - Равда                УВАЖАЕМИ ...
Осма международна научна конференция на младите научни работници "Икономиката на България" 25.10.2012 г. ... международна научна конференция на младите научни работници "Икономиката на ...
Международна научна конференция 15.6.2012 г. ... е посветена на 60 г. ФСФ при ...
Международна научна конференция<br> „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век” 31.5.2012 г. ... НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ     „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТУРИЗМА ПРЕЗ ХХІ ВЕК”     КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА НА РЕКТОРА НА УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев       СОФИЯ, ...
Осма международна научна конференция на младите научни работници 14.6.2012 г. ... на 26 октомври 2012 г. и Осма международна научна конференция на младите научни работници "Икономиката на Република България" ...
Юбилейна международна научна конференция на Финансово-счетоводен факултет 31.5.2012 г. ... форум ще се проведе и Осмата международна научна конференция на младите научни работници"Икономиката на Република България" ...
Важно! Тържественото пленарно заседание на ФСФ по случай 60 г. от неговото основаване гледайте онлайн на: <a href='http://video.unwe.bg'>video.unwe.bg</a><br><br>Юбилейна международна научна конференция на Финансово-счетоводния факултет 26.10.2012 г. ... 2012 г. факултетът организира международна научна конференция на тема "Криза и икономически растеж", на която имаме удоволствието и честта  най-сърдечно да Ви поканим да присъствате и да участвате. Тематичните направления на конференцията ...
Покана за участие в международна научна конференция на тема: "Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи" 2.3.2012 г. ... участие в международна научна конференция на тема: „Регионалното развитие в България: тенденции и пeрспективи" под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев 30-31 май, Равда (УОБ) Уважаеми колеги, дами и господа ...
Покана за участие в международна научна конференция на тема: "Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи" 29.5.2012 г. ... участие в международна научна конференция на тема: „Регионалното развитие в България: тенденции и пeрспективи" под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев 30-31 май, УНСС, голяма конферентна зала начало: 10 ...