Резултати от търсене за Международен бизнес

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

24 results found
Специалности в ОКС "Магистър" 14.2.2019 г. ... спец. МИО 3 сем.  I.2. Международен бизнес - 2 семестъра на български и английски език Специалността е разработена на основата на консултации с ръководители на водещи български компании, които участват в международния бизнес, и с представители на държавната ...
Специалности в ОКС "Бакалавър" 13.2.2019 г. ... подготовка в специализирани области като международен бизнес, международен маркетинг, международен мениджмънт, международни финанси, притежават задълбочени общоикономически и управленски знания. Студентите получават и отлична подготовка по два чужди езика, което също е голямо предимство ...
ОНС "Доктор" 17.2.2019 г. ... на дисертационния труд: Устойчивост и международен бизнес Научен ръководител: доц. Д. Моллов   Делян Чавдаров Толев, задочна докторантура, зачислен 2018 г Тема на дисертационния труд: Съвременни тенденции в търговската политика на Съединените американски щати Научен ...
ИТАЛИАНСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС“ ОТ ДУАЛНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НА УНСС И УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ НАУКИ В РИМ (UNINT) 11.9.2018 г. ... магистърска програма „Международен бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (Факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в Рим, Италия ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... .   НОВА ДУАЛНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕСС ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“НА УНСС И УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ НАУКИ В РИМ (UNINT) Дуалната магистърска програма „Международен бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Магистърската специалност „Международен бизнес с преподаване на английски език“  осигурява професионална подготовка в областта на международния бизнес, мениджмънта и маркетинга на компании с висока степен на интернационализация на дейността. Завършилите специалността ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... в Рим (UNINT) Дуалната магистърска програма „Международен бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни ...
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Университета по международни науки в Рим (UNINT) 3.8.2017 г. ... магистърска програма „Международен бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в гр. Рим, ...
Условия за кандидатстване 14.6.2017 г. ... за специалност "Европейски бизнес и финанси" и "Международен бизнес и мениджмънт" доказват владеене на английски език с един от следните документи - TOEFEL 560 и IELTS 6.5. При липса на един от посочените документи се явяват на изпит - тест по английски език. Приемът за всички специалности в ...
Специалности 19.2.2016 г. ... .9 Международен бизнес и мениджмънт           Х           2 ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... стопанство и МИО (Международен бизнес) 03.02.2015г. 08:30ч. 3028 МИО и бизнес Световно стопанство и МИО (Международен мениджмънт) 03.02.2015г. 08:30ч. 3028 МИО и бизнес Световно стопанство и ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... и МИО (Теория на МИО), (Международен бизнес), (Международен мениджмънт), (Международни финанси), (Европейска интеграция), (Международни пазари и цени) 04.02.2014г. 08:30ч. 3028 Международни отношения Световно стопанство и МИО ...
Специалности 12.7.2019 г. ... по английски език. Международен бизнес  с преподаване на английски език – 2 сем. Завършили специалност от всички професионални направления. Изисква се документ за завършена  английска езикова гимназия, гимназия с разширено изучаване на ...
Магистърска степен 2.8.2013 г. ... на ФБ в икономиката, обществото и международен бизнес контекст; Предпоставките и условията за успешно стартиране, управление и развитие на фамилен бизнес; Междуличностните отношения и превенцията/ решаването на конфликтите, възникващи във ФБ; Основните източници на ...
Специалности 28.8.2012 г. ... бизнес - на бълг. език     Х           Международни икономически  отношения специализацияМеждународен бизнес - на англ. ...
Е-ресурси 5.7.2019 г. ... Корпоративни финанси, Маркетинг,  Международен Бизнес,  Недвижими имоти, Предприемачество,  Счетоводство,  Човешки ресурси,   Бизнес  етика и пр. https://search.proquest.com/ebookcentral/fromDatabasesLayer Пълнотекстова база данни с ...
Изпити 6.7.2015 г. ... бизнес и финанси", „Международен бизнес и мениджмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“  , които не притежават необходимия сертификат, полагат  изпит - тест по английски език, отговарящ на равнището на TOEFEL ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... със специализация "Международен бизнес", "Управление на веригата на доставките" с преподаване на английски език, "Туристически бизнес",“Международен туризъм“, Икономика на туризма и свободното време“, „Банково дело и международни ...
Балообразуване 6.7.2015 г. ... бизнес и финанси", „Международен бизнес и мениждмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“ се образува като сума от следните оценки: 1. успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е успехът, който се ...
Катедри 11.4.2012 г. ... на международни проекти и Международен бизнес в два варианта – с обучение на български език и на английски език. Завършилите специалността получават образователно-квалификационна степен „бакалавър по икономика” (B.A. International Business), със срок на обучение ...
Специалности 27.9.2012 г. ... със специализация...." - "Международен бизнес" в два семестъра: за завършили икономически специалности; - "Международен бизнес с преподаване на английски език": за завършили икономически специалности и владеещи английски език. - "Управление ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... , корпоративния и частен национален и международен бизнес. Част от стажантските програми са регламентирани с официални двустранни договори на катедрите за едногодишен или по-продължетелен период от време.        Студентите от факултет МИП ...
Университети 15.7.2019 г. ... Шабин Ел КоомУниверситет за международен бизнес и икономикс – ПекинУниверситет “Св.св.Кирил и Методий” – СкопиеАвтономен университет Чихуахуа - МексикоУниверситет Аристотел - СолунУниверситет по еврорегионална икономика – ...
График 18.12.2018 г. ... стопанство и МИО (Теория на МИО), (Международен бизнес), (Международен мениджмънт), (Управление на международни проекти), (Международни финанси), (Европейска интеграция), (Международни пазари и цени) 02.02.2016 г. 08:30 ч. 3028 Човешки ресурси и ...

Събития

19 results found
УНСС беше домакин на международен бизнес проект за студенти 23.4.2019 г. ... университет беше домакин на българо-холандския проект “RBS/UNWE International Business Project 2019” за обмяна на опит между студенти. Неговата цел е чрез смесени екипи от български и холандски студенти да се направи проучване на нагласите на гражданите на София за ...
Конкурс за студентска разработка „Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно“ 14.11.2018 г. ... Алесандро Бонифази, студент по „Международен бизнес“ - съвместна магистърска програма между УНСС и италианския университет UNINT. Модераторите на студентския конкурс: доц. д-р Светла Бонева, зам.-декан на факултет „Международна икономика и ...
Ректорът на УНСС на посещение в Университета Джао Тонг - Шанхай 8.1.2018 г. ... планове на магистърските програми „Международен бизнес“ на двата университета и от следващата учебна година те да бъдат отворени едновременно за китайски и за български студенти. Предвижда се успешно завършилите магистри да получават две дипломи от двата университета на ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БТПП 8.6.2017 г. ... , модерното обучение на специалисти по международен бизнес и професионалната специализация на кадри за сферата на търговията. УНСС и БТПП ще си партнират в разработка на съвместни проекти, реализация на проучвания и анализи от съвместен интерес, експертна и консултантска ...
Публична лекция на Н.Пр. Наргиз Гурбанова, извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан у нас 22.11.2016 г. ... университет, Азербайджан, специализирала е международен бизнес и международно право. Заемала е различни позиции в дирекция „Икономическо сътрудничество и развитие“ на Министерството на външните работи на Азербайджан, отговаряла е за насърчаване на икономическия дневен ред на ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно“ 7.10.2016 г. ... европейски проекти, Мениджмънт и маркетинг, Международен бизнес, Иновации и предприемачество, Корпоративно управление, Качество и конкурентоспособност на образованието, Туризъм - състояние и перспективи, Правни аспекти на ЕС. По време на форума Работата на ...
Успешно представяне на наш млад учен на годишната конференция на Академията по международен бизнес (AIB) 11.7.2016 г. ... на годишната конференция на Академията по международен бизнес (AIB). JIBS е списание номер 1 в категория „Бизнес“. Участието на д-р Иванова бе спонсорирано от стипендия на Фондация „Шет“ (Sheth Foundation) и СУБ, на база подаден работен вариант на доклад, който ...
Обучение в библиотеката за ползване на ресурсите на Alexander Street 26.11.2015 г. ... бизнес, управление на човешките ресурси, международен бизнес и др. За повече информация: http://alexanderstreet ...
Преподавател от катедра „Икономикс“ изнесе лекции в Университета за приложни науки в Саарбрюкен, Германия 11.5.2015 г. ... студенти от специалностите международен бизнес и бизнес науки тя представи лекции, по темите „Националната конкурентоспособност в глобалното стопанство“ и „Нововъзникващите пазари“, които предизвикаха голям интерес.  На специално организираното представяне на ...
Проф. Васил Проданов - СТУДЕНТИ, ИСКАТЕ ЛИ ДА УСПЕЕТЕ ИЛИ ДА СПЕЧЕЛИТЕ, УЧЕТЕ ФИЛОСОФИЯ! 5.5.2015 г. ... международни отношения – 64-то, маркетинг и международен бизнес – 67-мо, бизнес-мениджмънт и маркетинг – 71-во, политически науки – 72-ро, счетоводство – 80-то, бизнес-администрация – 93-то, екология – 95-то, публична администрация – 117-то, социология – 148-мо. В практична Америка се ...
Преподавател от финландски бизнес университет изнесе лекции пред наши студенти 12.11.2014 г. ... отношения и бизнес“ по „Международен бизнес“. Представени бяха теми, свързани с лидерството и мениджмънта в глобалната среда, международните бизнес стратегии и тактики и управлението на мултикултурни екипи. В лекционната зала В оживена ...
Проф. д.ик.н. Стати Статев отличи ръководителя на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент 14.7.2014 г. ... бизнес и финанси“ и "Международен бизнес и мениджмънт". Отляво надясно: проф. Веселка Павлова, проф. Стати Статев, доц. Емил Хелиенек и доц. Димитър Ненков Проф. Статев изрази благодарността на университета към ръководителя на съвместната ...
ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ – ЗА ТРЕТИ ПЪТ “ПОЧЕТЕН ПРОФЕСОР”/“ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА” НА ЧУЖДЕСТРАНЕН УНИВЕРСИТЕТ 7.11.2013 г. ... Директор на Санкт-Петербургския Институт по международен бизнес и право, ръководител на катедра “Интелектуална собственост и управление на иновациите”; много други представители на академичните и професионалните среди в областта на интелектуалната собственост. От страна на ...
Новите магистърски програми на факултет „Международна икономика и политика“ с приложение в световния бизнес 13.9.2013 г. ... предлага две нови магистърски програми. „Международен бизнес и мениджмънт" е съвместен проект между УНСС, университета Nottingham Trent във Великобритания и Икономическия университет в Потсдам, Полша. Успешно завършилите програмата получават международно призната диплома,  подписана ...
Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство 20.12.2012 г. ... година започваме съвместна нова магистратура - „Международен бизнес и мениджмънт“. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев Проф. Статев открои постиженията в научноизследователската дейност, изграждането на стройна, ясна и прозрачна система за академично израстване в университета. ...
Втори випуск магистри с дипломи от УНСС и Нотингам Трент 24.1.2013 г. ... година започва нова съвместна магистърска програма - "Международен бизнес и мениджмънт", оповести Проф. д.ик.н. Стати Статев. Особено силно е чувството при осъществено дело, което само преди пет години не изглеждаше реално, отбеляза ректорът. Съвместната магистърска програма получи акредитация във ...
Отличниците на „МИО“ отново с награди от Корпоративна търговска банка 6.12.2012 г. ... , Любослава Маркова и Даниел Неделчев (магистри, “Международен бизнес“), Ивайло Василев (магистър, „Управление на международни проекти”), Нина Димитрова (магистър, „МИО”). Награди за най-добрите. (Вляво на снимката доц. Марчо ...
Дипломира се випуск 2012 на катедра "МИО и бизнес" 7.4.2014 г. ... на международни проекти”, „Международен бизнес”, „Международни финанси”, „Международна търговия и развитие” - редовна и дистанционна форма на  обучение.  Вече с магистърска степен Студентството  и дипломирането са ...
Посещение на американски студенти по международен бизнес от Държавния университет „Сагъно Вали“, Мичиган, САЩ 1.10.2012 г. ... на американски студенти по международен бизнес от щатския университет „Сагъно Вали“, Мичиган, САЩ за периода 04 – 17 май 2011 г. Цели на посещението: Обучение по глобално предприемачество и запознаване с опита в изследванията и обучението в Европа (на примера на България) Набиране на ...

Предстоящо

8 results found
Дванадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно" 18.9.2017 г. ... Международен бизнес -          Иновации и предприемачество -          Корпоративно ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно" 6.10.2016 г. ... Международен бизнес -          Иновации и предприемачество -          Корпоративно ...
Представяне на продуктите на американското издателство Alexander Street 23.11.2015 г. ... , управление на човешките ресурси, международен бизнес и др. За повече информация: http://alexanderstreet.com/products/complete-business-and-economics-package Ние предлагаме уникална смесица от ресурси, включващи видеоклипове, интервюта, документални филми, монографии и ...
Международен бизнес джобен формат 31.5.2013 г. ...   Програма   Program   ...
Седми студентски семинар „Междукултурни умения за правене на бизнес” 11.2.2013 г. ... практики при осъществяването на международен бизнес, правилата на международния бизнес етикет и протокол, както и върху уменията за провеждане на международни преговори. Избраните за участие студенти ще имат възможността да се срещнат и с представители на водещи ...
Дипломиране на випускници от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 24.1.2013 г. ... магистърска програма - "Международен бизнес и мениджмънт", оповести Проф. д.ик.н. Стати Статев. Особено силно е чувството при осъществено дело, което само преди пет години не изглеждаше реално, отбеляза ректорът. Съвместната магистърска програма получи ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от катедра "МИО и бизнес" 3.7.2012 г. ... на международни проекти”, „Международен бизнес”, „Международни финанси”, „Международна търговия и развитие” - редовна и дистанционна форма на  обучение. Дипломантите следва да се явят един час преди началото на церемонията ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене