Резултати от търсене за Икономика на природните ресурси

Университетски подсайтове

Катедра "Икономика на природните ресурси"
Катедра "Икономика на природните ресурси"

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

22 results found
Състав 10.1.2018 г. ... .н. Пламен Димитров Мишев Катедра "Икономика на природните ресурси" Бизнес факултет  Служебен E-mail: mishevp@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 280  Кабинет: 1062 Проф. д-р Стоян Димитров Стоянов Заслужил професор на ...
Ръководство 12.7.2016 г. ... . д-р Диана Илиева Копева Катедра "Икономика на природните ресурси" Бизнес факултет  Служебен E-mail: dkopeva@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 294  Кабинет: ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... . 10:00ч. 3014 Икономика на природните ресурси Икономика и управление (Аграрна икономика) 02.02.2015г. 09:00ч. 1061 Икономика на природните ресурси Икономика и управление (Екоикономика) 02.02.2015г. 09:00ч ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... .02.2014г. 10:00ч. 3014 Икономика на природните ресурси Икономика и управление (Аграрна икономика) 03.02.2014г. 09:00ч. 1044 Икономика на природните ресурси Икономика и управление (Екоикономика) 03.02.2014г. 09:00ч ...
Международни проекти 2013 г. 11.11.2013 г. ... . д.ик.н. Пламен Мишев Катедра :Икономика на природните ресурси 01.03.2011 01.03.2014     2. 265616 FADNTOOL Интегриране на иконометричен и математически модел за програмиране и подобряване анализа на пазара с помощта на база данни ...
Приключили проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г. 18.7.2013 г. ... . д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”) 17.12.2009 17.12.2012 2. ДИД 02/4 от  16.12.2009 “Устойчиво потребление в България – промяна на моделите” доц. д-р Даниела Иванова (катедра “Икономика на природните ...
ДКТ 02/55 11.12.2012 г. ... отговорното подразделение Катедра „Икономика на природните ресурси”, УНСС Информация за партньорите по проекта Национален институт по метеорология и хидрология, БАН Ръководител на проекта Проф. д.ик.н. Пламен Мишев Колектив ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 6.3.2015 г. ... Иванова e доцент в катедра “Икономика на природните ресурси”. Води учебни курсове по Управление на качеството, Стандартизация и сертификация и Стокознание. Ръководител е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление на качеството и околната среда“. ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 20.11.2012 г. ... Иванова e доцент в катедра “Икономика на природните ресурси”. Води учебни курсове по Управление на качеството, Стандартизация и сертификация и Стокознание. Ръководител е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление на качеството и околната ...
Изпитни програми 18.1.2019 г. ... (Агробизнес, екоикономика) Икономика на природните ресурси 32 Икономика и управление (Индустрия) Индустриален бизнес 33 Организация и управление на производството (Индустрия) Индустриален бизнес 34 Икономика и ...
Докторантски програми за учебната 2018/2019 г. 9.10.2018 г. ... на природните ресурси Икономика и управление (Агробизнес, екоикономика) 2 2 Индустриален бизнес Икономика и управление (Индустрия) 4 1 Индустриален бизнес Организация и управление ...
Проект FADNTOOL 21.4.2012 г. ... подразделение Катедра Икономика на природните ресурси Информация за партньорите по проекта Aristotelio panepistimio thessalonikis Universite de perpignan Wageningen universiteit University of macedonia economics and social ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2012 г. 5.12.2012 г. ... . д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”) 01.03.2011 01.03.14 Договор № 265616 FADNTOOL Интегриране на иконометричен и математически модел за програмиране и подобряване анализа на пазара с помощта на база данни FADN проф. д.ик.н. ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2011 г. 5.12.2012 г. ... . д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”) 01.05.08 30.04.11 3. Договор № 212345 PRIMA “Прототипно влияние на политиките върху мулти-функционалните дейности в селските общини” проф. д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... "Индустриален бизнес" Катедра "Икономика на природните ресурси" Катедра "Недвижима собственост" Катедра "Физическо възпитание и спорт" Катедра "Предприемачество" Факултет "Управление и администрация" Катедра "Управление" Катедра "Маркетинг и стратегическо ...
История 3.2.2012 г. ... и традиции Катедра “Икономика на природните ресурси” е приемник и наследник на създадената през 1921 г. към Агрономическия факултет на Софийския университет катедра по “Земеделска икономика”. Неин основател и пръв ръководител е известния български учен и общественик проф ...
За катедрата 24.3.2017 г. ... “Икономика на природните ресурси” е приемник и наследник на създадената през 1921 г. към Агрономическия факултет на Софийския университет катедра по “Земеделска икономика”. Неин основател и пръв ръководител е известния български учен и общественик проф. Янаки Моллов ...
Обучение 14.10.2015 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ“       УТВЪРЖДАВАМ: ПЪРВИ ЗАМ.-РЕКТОР И ЗАМ.-РЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЕТО В ОКС“БАКАЛАВЪР“ ПРОФ.Д-Р ОГНЯН СИМЕОНОВ     ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ...
Консултационни часове на преподавателите 23.10.2017 г. ... преподавателите от катедра “Икономика на природните ресурси” ЗИМЕН семестър на учебната  2017/2018 година   Преподавател Дни и часове 1.Проф.д.ик.н.Пламен Мишев Кабинет 1062 Вторник: 10,00-14,00 ч. 2. Проф.д.ик.н. Юлия ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 15.10.2015 г. ... „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ“   График за индивидуална форма на обучение на 6 студента в ОКС “Магистър”, специалност “Екоикономика” зимен  семестър на уч. 2015/2016 ...
График 18.12.2018 г. ... .02.2016 г. 10:00 ч. 3053 Икономика на природните ресурси Икономика и управление (Аграрна икономика) 02.02.2016 г. 10:00 ч. 1044 Икономика на природните ресурси Икономика и управление (Екоикономика) 02.02.2016 г. 10:00 ч ...
Дарители 20.12.2018 г. ... „Икономика на природните ресурси“  Катедра „Икономика на транспорта“  Катедра "Икономика на труда"                 Катедра "Индустриален ...

Събития

49 results found
28 преподаватели получиха свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 14.1.2019 г. ... , проф. д-р Албена Митева (катедра „Икономика на природните ресурси“), проф. д-р Владя Борисова (директор на Института по творчески индустрии и бизнес), проф. д-р Димитър Ненков (катедра „Финанси“), проф. д-р Мирослава Раковска (ръководител на катедра „Логистика и ...
Научно-практическа конференция „Социални иновации и научно-приложни аспекти на социалната икономика“ 12.12.2018 г. ... и ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“. Проф. Пламен Мишев и Султанка Петрова, зам.-министър на труда и социалната политика Социалната и солидарна икономика в Европа се развива много бурно през последните 10 ...
Студенти от УНСС представиха своите зелени бизнес идеи по програма „Greenhouse“ 6.12.2018 г. ... доц. д-р Нина Типова от катедра „Икономика на природните ресурси“ по време на представянето на зелени бизнес идеи от студенти по програма „Greenhouse“, организирана от Клийнтех България и Climate-KIC  - единствената европейска ...
Семинар „Възможности за бизнес на младите хора по линия на ОСП“ 28.11.2018 г. ... и ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“, откри семинара „Възможности за бизнес на младите хора по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП)“, в който участваха и студенти от Лесотехническия университет. Форумът е ...
Студентите от Еко Клуб УНСС отбелязаха с дискусия Европейската седмица за намаляване на отпадъците 23.11.2018 г. ... Клуба и докторантка в катедра „Икономика на природните ресурси“ (на снимката долу). Г-жа Топчиева посочи бизнес организации, предлагащи алтернативи за намаляване на отпадъците. Концепцията за кръгова икономика разглежда отпадъците като ресурс за ...
Международна конференция „КСО – сближаване на дискурса, разнообразие на практиките“ 8.10.2018 г. ... . д-р Елка Василева от катедра „Икономика на природните ресурси“ и асоцииран член на LAREQUOI (на снимката долу). Проф. д.ик.н. Пламен Мишев, декан на Бизнес факултета и ръководител на катедра "Икономика на природните ресурси", открои необходимостта ...
Младежка научна конференция с международно участие „Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони” 7.6.2018 г. ... , организирана от катедра „Икономика на природните ресурси“ и Българската асоциация на аграрикономистите. Във форума участваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д.ик.н. Пламен Мишев, декан на ...
Публични лекции на румънски преподаватели 10.5.2018 г. ... лекции пред студенти от катедра „Икономика на природните ресурси“. В презентацията си „Общата селскостопанска политика и земеделие с висока природна стойност в Румъния“ доц. д-р Йонел Мугурел Житеа представи добрите практики за управление на този вид ...
Договор за партньорство и сътрудничество между УНСС и Университета Хуе, Виетнам 27.4.2018 г. ... Копева, преподавател в катедра „Икономика на природните ресурси“, а от страна на Университета Хуе - доц. д-р Труонг Тан Куан, заместник-ректор, който също е възпитаник на нашия университет ...
Преподаватели получиха свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 1.3.2018 г. ... доц. д-р Стилиян Стефанов от катедра "Икономика на природните ресурси" (на снимките долу).  Доц. д-р Катя Михайлова   Доц. д-р Миглена Павлова   Доц. д-р Стилиян ...
Наши студенти спечелиха голямата награда на StartUp Универсиада 2017 14.2.2018 г. ... в катедра „Икономика на природните ресурси“ Леона Крумова, студентка в 4 курс, специалност „Международни икономически отношения“ Борислав Стратев, второкурсник в поднаправление ...
УНСС ще си сътрудничи с Технологичния университет МАРА, Малайзия 17.10.2017 г. ... . д-р Диана Копева от катедра „Икономика на природните ресурси“, а от страна на Технологичния университет МАРА – проф. д-р Рошима Саид.   На подписването присъстваха (отляво надясно): доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по ...
Преподаватели от УНСС участваха в два европейски форума по стандартизация 31.7.2017 г. ... . ас. д-р Нина Типова от катедра „Икономика на природните ресурси“ участваха в два европейски форума по стандартизация. Като представител на нашия университет доц. д-р Елка Василева взе участие в дискусия по време на срещата „Стандартизацията в 21 век: ...
Наш преподавател участва в международна конференция в Университета Джорджтаун, Вашингтон 26.6.2017 г. ... . д-р Елка Василева от катедра „Икономика на природните ресурси“ участва в международната конференция „Отговорните организации в глобалния контекст“ (Responsible Organizations in the Global Context) във Вашингтон. Форумът беше организирана от Центъра за ...
Първа инициатива след споразумение за сътрудничество между УНСС и Фондация „Клийнтех България“ 6.2.2017 г. ... се администрира от катедра „Икономика на природните ресурси“, контактните лица са доц. д-р Даниела Иванова, доц. д-р Елка Василева и гл. ас. д-р Нина Типова ...
УНСС е участник в престижен консорциум за изпълнение на научноизследователски проект по програма Хоризонт 2020 на ЕС 31.1.2017 г. ... . В проекта участва екип от катедра "Икономика на природните ресурси" на УНСС с ръководител проф. д.ик.н. Пламен Мишев. Контакт на координатора за проекта: miranda.meuwissen@wur.nl (Университет във Вагенинген, Холандия). За допълнителна информация: https://resource.wur ...
Среща-дискусия на тема "Връзката наука-бизнес в рамките на индустриалните зони" 16.12.2016 г. ... . д-р Диана Копева от катедра „Икономика на природните ресурси“ и др. В малката конферентна зала „Индъстри Уоч“ е изследователска и консултантска компания, специализирана в мониторинг и анализ на макроикономическата динамика, ...
Среща-дискусия на тема "Връзката наука-бизнес в рамките на индустриалните зони" 16.12.2016 г. ... Диана Копева от катедра „Икономика на природните ресурси“ и др. В малката конферентна зала „Индъстри Уоч“ е изследователска и консултантска компания, специализирана в мониторинг и анализ на макроикономическата динамика, ...
Катедра "Икономика на природните ресурси" изпрати своя випуск 2016 29.11.2016 г. ... "Икономика на природните ресурси" връчи на официална церемония в зала „Тържествена“ дипломите за своите студенти от специалностите "Аграрен бизнес" и "Екоикономика". На събитието бе поканена да присъства и възпитаничката на УНСС и катедрата ...
Среща със зам.-кмета на Столична община Евгени Крусев за „Добрите практики в управлението на транспортната инфраструктура в Столична община“ 25.11.2016 г. ... Диана Копева от катедра „Икономика на природните ресурси“, доц. д-р Татяна Даскалова от катедра „Публична администрация“, доц. д-р Цветана Стоянова, директор на Научноизследователския център за добри управленски практики и научен секретар на ...
Среща със зам.-кмета на Столична община Евгени Крусев за „Добрите практики в управлението на транспортната инфраструктура в Столична община“ 23.11.2016 г. ... Диана Копева от катедра „Икономика на природните ресурси“, доц. д-р Татяна Даскалова от катедра „Публична администрация“, доц. д-р Цветана Стоянова, директор на Научноизследователския център за добри управленски практики и научен секретар на ...
Доцент от УНСС бе гост-преподавател в Университета Париж – Версай 7.11.2016 г. ... Елка Василева от катедра „Икономика на природните ресурси“ бе поканена като гост-преподавател в Университета Париж - Версай, Франция. По време на престоя си в ISM-UVSQ (Institut Supérieur de Management – Висш институт по мениджмънт - ...
Трета кръгла маса с международно участие на тема „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“ 8.9.2016 г. ... организира катедра „Икономика на природните ресурси“. Целта на форума, проведен под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, бе да се чуят мненията на експерти от институциите, академичните среди, неправителствените организации и ...
Наш преподавател участва в Генералната асамблея на ANEC 28.6.2016 г. ... Елка Василева от катедра „Икономика на природните ресурси“ участва в работата на Генералната асамблея като официален представител на България, наред с представителите на националните организации на потребителите от 33 страни членки на ANEC. По време на ...
Участие на наши преподаватели и служители в седмица по програма Еразъм в Кавала, Гърция 30.5.2016 г. ... . д-р Диана Копева, катедра „Икономика на природните ресурси“, доц. д-р Димитър Благоев и доц. д-р Николай Щерев от катедра „Индустриален бизнес“. Проф. д-р Диана Копева по време на лекция на тема „Публично-частно ...
Проф. Пламен Мишев е избран за председател на Българската асоциация на аграрикономистите 22.3.2016 г. ... и ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси" проф. д.ик.н. Пламен Мишев е избран за председател на Българската асоциация на аграрикономистите (БААИ). Асоциацията обединява всички аграрикономисти от университетите, научните ...
Представители на УНСС посетиха норвежкия университет Агдер по програма за мобилност в ЕИП 21.3.2016 г. ... Диана Копева от катедра „Икономика на природните ресурси“, доц. д-р Димитър Благоев и доц. д-р Николай Щерев от катедра „Индустриален бизнес“ посетиха Университета Агдер, Кристиансанд, Норвегия, във връзка с проект за мобилност на тема ...
Абсолвентите от "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" също взеха дипломите си 18.11.2015 г. ... , ръководител  на катедра "Икономика на природните ресурси", Любомир Коралов, зам.-главен редактор на вестник „Български фермер”, преподаватели, родители, гости.  Абсолвентки Трите химна, които дадоха начало на тържествената ...
Наши преподаватели участваха в заседание на Националния съвет за защита на потребителите 23.10.2015 г. ... Елка Василева от катедра „Икономика на природните ресурси“ на УНСС представиха резултатите от научните изследвания в сферата на информационните инструменти на политиката за защита на потребителите. Те запознаха членовете на Съвета с оригиналните ...
Наш професор участва в семинар на Европейската асоциация на аграрикономистите 16.10.2015 г. ... , ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“ ...
Наши преподаватели участваха в първата международна конференция по развитие и икономика в Каламата, Гърция 12.10.2015 г. ... , ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“, проф. д-р Недка Иванова и доц. д-р Димитър Терзиев, зам.-ръководител на катедрата. По време на конференцията Нашите представители ръководиха сесии през втория ден на ...
Международна конференция „Градско земеделие“ с учени и експерти от 21 страни 16.4.2015 г. ... Мишев, ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“, проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова, модератор на форума, представители на наши и чужди университети, организации, сдружения и др. При откриването на конференцията. Отляво на дясно: проф. ...
Бакалаврите и магистрите от специалностите „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ се дипломираха 19.11.2014 г. ... . Ръководителят на катедра „Икономика на природните ресурси“ проф. д-р. ик.н Пламен Мишев поздрави бакалаврите и магистрите им пожела успех в бъдещите начинания. „Традицията за връчването на дипломите прави този ден незабравим спомен за вас“, ...
Представяне на проект BG051РО001-3.1.07-0053 в Академичната мрежа за качество 2014 24.11.2014 г. ... Харадинова от катедра „Икономика на природните ресурси“ с ръководител доц. д-р Даниела Иванова. Участници в дискусиите През втория ден на конференцията беше проведена дискусия в рамките на инициативата „Академична мрежа за ...
Първа среща по проект “Дефиниране на дейности за професионално обучение на местните власти в областта на селския туризъм в обхвата на Европейската квалификационна рамка“ 4.11.2013 г. ... Диана Копева от катедра „Икономика на природните ресурси“ към Бизнес факултета. Проф. д-р Диана Копева (вдясно) по време на срещата На церемонията по откриване на форума присъстваха кметът на община Ташкьопрю  Хюсеин Арслан ...
УНСС е партньор по проект на програма "Леонардо да Винчи" - Партньорства 5.11.2013 г. ... на УНСС водеща е катедра „Икономика на природните ресурси”, а координатор на проекта - проф. д-р Диана Копева. Проектът е с продължителност две години, като водещ партньор е община Ташкьопрю, Турция. В него участват пет организации от четири страни ...
Кръгла маса дискутира проблемите на устойчивото потребление в България 17.9.2013 г. ... .ик.н. Стати Статев катедра „Икономика на природните ресурси“.  Форумът се проведе в рамките на проекта ДИД 02/4 от 16.12.2009 “Устойчиво потребление в България – промяна на моделите”, финансиран от фонд “Научни ...
Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър") 17.4.2013 г. ... СТОПАНСТВО КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ“       УТВЪРЖДАВАМ: ПЪРВИ ЗАМ.-РЕКТОР И ЗАМ.-РЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЕТО В ОКС“БАКАЛАВЪР“ ПРОФ.Д-Р ОГНЯН СИМЕОНОВ     ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ...
Наши професори с висока оценка за авторски труд 27.2.2013 г. ... и проф. д-р Недка Иванова от катедра „Икономика на природните ресурси” са автори на главата “ Climate Changes and its Impact on Agriculture – The Case Study of Bulgaria”. Двамата български професори са получили писмо със специални поздравления от издателство ...
Проф. д.ик.н. Пламен Мишев оглави фонд „Научни изследвания“ 20.2.2013 г. ... .н. Пламен Мишев е ръководител на катедра "Икономика на природните ресурси". От 2006 до 2011 г. е заместник-ректор по научноизследователската дейност на УНСС. Неотдавна беше избран за председател на Съюза на аграрикономистите в България. Има над 130 публикации в български и международни ...
Наши преподаватели - автори в книга на престижното издателство „Palgrave Macmillan” 11.2.2013 г. ... и доц. Даниела Иванова от катедра „Икономика на природните ресурси” са автори на главата „Потребителско поведение и модели на консумация на храни в Югоизточна Европа" в изданието „Наръчник за правене на бизнес в Югоизточна Европа”. Книгата е на  ...
Проф. д.ик.н. Пламен Мишев – председател на Съюза на аграрикономистите в България 29.1.2013 г. ... на катедра „Икономика на природните ресурси“ проф. д.ик.н. Пламен Мишев бе избран за председател на Съюза на аграрикономистите в България - една от най-старите професионални организации в страната. Проф. д.ик.н. Пламен ...
Наши професори - автори в книгата “Human and Social Dimensions of Climate Change” 10.12.2012 г. ... и проф. д-р Недка Иванова от катедра „Икономика на природните ресурси” са автори на главата “ Climate Changes and its Impact on Agriculture – The Case Study of Bulgaria”. Книгата е достъпна на интернет  страница  http://www ...
Наши преподаватели - автори в книга на престижно издателство 21.11.2012 г. ... и доц. Даниела Иванова от катедра „Икономика на природните ресурси” на УНСС са автори на главата „Потребителско поведение и модели на консумация на храни в Югоизточна Европа”. Vasileva E., D. Ivanova, Consumer Behaviour and Food Consumption Patterns in South ...
Ректорът благодари на служителите за добрата работа 15.3.2012 г. ... избрана доц. Маргарита Кръстева от катедра „Икономика на природните ресурси" ...
Кръгла маса с международно участие на катедра "Икономика на природните ресурси" 2.3.2012 г. ... маса се проведе на 17 септември 2010 г. в Малката конферентна зала на УНСС. Проведената кръгла маса бе организирана в рамките на проекта ВУ-ОХН 204/2006 г. “Европейската интегрирана продуктова политика – стимул за устойчиво производство и потребление в България”, 2006 – 2010 г. ...
Нова магистърска програма - „Екоикономика” в УНСС 2.3.2012 г. ... на АС № 18/14.07.2010 г. катедра "Икономика на природните ресурси" предлага обучение в магистърска степен по "Екоикономика". Целта е да се подготвят специалисти - анализатори и мениджъри, за работа в условията на ясно изразено желание на обществото за ...
Кръгла маса с международно участие на катедра "Икономика на природните ресурси" 2.3.2012 г. ... маса се проведе на 17 септември 2010 г. в Малката конферентна зала на УНСС. Проведената кръгла маса бе организирана в рамките на проекта ВУ-ОХН 204/2006 г. “Европейската интегрирана продуктова политика – стимул за устойчиво производство и потребление в България”, 2006 – 2010 г. ...

Предстоящо

14 results found
Преддипломен стаж 4.2.2019 г. ... стаж от студенти в бакалавърските програми на катедра Икономика на природните ресурси, УНСС, през летен семестър (в период от 11.02.2019 г. до 25.05.2019 г.) на учебната 2018-2019 г ...
Младежка научна конференция с международно участие на тема „Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони“ 4.7.2018 г. ... „Икономика на природните ресурси” и Българската асоциация на аграрикономистите са организатори на младежка научна конференция с международно участие на тема „Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони”. Конференцията ще се открие на 7 юни 2018 г. в 10.00 ч. в ...
Публична лекция и дискусия на тема „Аграрен маркетинг, туризъм в селските райони и земеделие в райони с висока природна стойност“ с гост-лектори от Клуж-Напока, Румъния 30.4.2018 г. ... 9 май от 9.00 ч. в зала 2028А, катедра „Икономика на природните ресурси“ организира публична лекция и дискусия с преподаватели и изследователи от Университета по селскостопански науки и ветеринарна медицина, Клуж-Напока, Румъния на следните теми: Assoc. Prof. Dr Ionel – Mugurel Jitea: The ...
"Клийнтех България" и УНСС ще отличат студенти със зелени бизнес идеи 4.7.2018 г. ... на УНСС проекта се администрира от Катедра „Икономика на природните ресурси“, а координатори на проявата са доц. д-р Елка Василева, доц. д-р Даниела Иванова и гл.ас. д-р Нина Типова ...
Start-UP Универсиада 2017 2.11.2017 г. ... на УНСС проекта се администрира от Катедра „Икономика на природните ресурси“, а координатори на проявата са доц. д-р Елка Василева и гл.ас. д-р Нина Типова. Повече за Start-UP ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" 22.11.2016 г. ... от 15,00 часа в зала "Тържествена" на УНСС катедра "Икономика на природните ресурси" организира официално връчване на дипломи за своите студенти от специалности "Аграрен бизнес" и "Екоикономика".На събитието е поканена да присъства възпитаничката на УНСС и катедрата г-жа Десислава Танева - министър на ...
Start-UP Универсиада 2.11.2016 г. ... Василева и гл.ас. д-р Нина Типова от катедра „Икономика на природните ресурси“ ...
Трета кръгла маса "Устойчиво потребление в България - гласът на потребителите" 24.8.2016 г. ... зала   Уважаеми дами и господа, Катедра „Икономика на природните ресурси“ организира трета кръгла маса на тема „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“. Организационният комитет кани преподаватели, служители, докторанти, студенти и гости на ...
Mеждународна научна конференция по градско земеделие 27.3.2015 г. ... "Икономическа социология", катедра "Икономика на природните ресурси" и Институт за изследване на обществата и знанието при БАН ...
Mеждународна научна конференция по градско земеделие 20.3.2015 г. ... "Икономическа социология", катедра "Икономика на природните ресурси" и Институт за изследване на обществата и знанието при БАН. Модели и начини за осъществяване на градско земеделие в Европа е проблем, който събира изследователските усилия на учени от 25 европейски страни и Нова ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалностите "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" 18.11.2014 г. ... часа в зала "Тържествена" катедра "Икономика на природните ресурси" организира официално връчване на дипломите на ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - випуск 2014 година, специалности "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" ...
Дискусия на тема: "Международен мениджмънт - обединени в разнообразието" 3.4.2014 г. ... .д-р Мария Пенева,научен секретар на катедра "Икономика на природните ресурси" и съкоординатор на програма CEEPUS за УНСС. Лекцията е на английски език. 3 април (четвъртък), 9.00 ч., зала ...
Втора кръгла маса на тема: "Устойчивото потребление в България" 12.9.2013 г. ... „Икономика на природните ресурси“  организира втора кръгла маса  на тема: „УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ” под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик. н Стати Статев 17 септември, 10.00 ч., голяма конферентна ...
Среща на тема: „Мястото на водните ресурси в съвременната икономика“ 21.3.2013 г. ... съвет. Гости ще бъдат преподаватели от катедра „Икономика на природните ресурси ”, както и представители на БАН, неправителствени организации и членове на ръководството на УНСС. Отбелязването на „Световен ден на водата 2013“ ще насочи вниманието на младите хора към най-скъпоценния ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене