Обновено: сряда, 21 септември 2016 7:40

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно допълнително класиране за общежитие за студентите обучаващи се в ОКС „Бакалавър“

Минимален успех, нужен за класиране на общежитие през учебната 2016/2017 г. за студентите от I, II, III и IV курс4,00 включително.

 

Класираните студенти могат да получат настанителните си заповеди от Сектор „Настаняване“ – блок 23, вх.А (ниско тяло).

 

ВАЖНО! Срокът за настаняване на класираните студенти е от 26.09 до 30.09.2016 г.