Обновено: сряда, 28 февруари 2024 8:52

Годишни отчети за дейността на Комисията за академична етика в УНСС

            

Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2023 г.

Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2022 г.

Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2021 г.

Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2020 г.

Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2019 г.

Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2018 г.

Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2016 г. и 2017 г.

Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2015 г.

Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2014 г.

Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2013 г.