Обновено: понеделник, 05 февруари 2018 13:49

График за записване на студентите от ОКС "бакалавър", за летен семестър на учебната 2017/2018 г.

Редовна форма на обучение

Срокове за записване

Курс

12.02 - 15.02.2018 г.

четвърти и пети

16.02 - 21.02.2018 г.

трети

22.02 - 27.02.2018 г.

втори

28.02 - 06.03.2018 г.

първи

Дистанционна форма на обучение

Направление (поднаправление) специалност

Срокове за записване

Курс

1.

„Бизнес администрация“

„Публична администрация“

"Регионално развитие"

13.02.2018 г.

трети курс

„Икономика“

„Маркетинг“

14.02.2018 г.

„Счетоводство и контрол“

15.02.2018 г.

2.

  за всички специалности

19.02. - 20.02 2018 г.

четвърти курс

3.

   „Финанси, счетоводство и контрол“

21.02.2018 г.

втори курс

   „Администрация и управление“

22.02.2018 г.

  "Икономика и инфраструктура"
  „Икономика,общество и човешки ресурси“

23.02.2018 г.

4.

„Администрация и управление“

26.02.2018 г.

първи курс

„Икономика,общество и човешки ресурси“
„Финанси, счетоводство и контрол“

27.02.2018 г.

„Икономика и инфраструктура“

28.02.2018 г.