Обновено: сряда, 15 октомври 2014 11:05

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите

 

 

КСБВУ класира всички студенти в ОКС "магистър", приети по държавна поръчка, редовно обучение, за учебната 2014/2015 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00.