Обновено: петък, 26 септември 2014 13:23

Минимален бал за получаване на еднопосочно разменно писмо

Минимален успех нужен за получаване на еднопосочно разменно писмо:

 

   I курс - ОКС „Бакалавър”– 5,16 включително;

  II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,10 включително;

III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,25 включително;

  IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,25 включително.

 

Важно!

Класираните студенти могат да получат своите еднопосочни разменни писма в бл. 23 А – ниско тяло, Сектор „Настаняване” от 29.09.14 г. до 30.09.14 г. включително.