Обновено: вторник, 02 септември 2014 15:18

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите I курс - ОКС „Бакалавър”

 


 

Минимален успех, нужен за класиране на общежитие през учебната 2014/2015 г.
за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.35 включително.

Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по блоковете.

 

Справки ще могат да се правят през информационната система web-студент от 05.09.2014 г.

!!! ВАЖНО Настаняването на студентите I курс - ОКС „Бакалавър” е от 08.09 – 17.09.2014 г.