Обновено: понеделник, 10 април 2017 14:20

Класиране по специалности след 2-ри курс - София

Подаването на документи за класиране по специалности след 2-ри курс е само онлайн! 

Влизането в системата е чрез въвеждане на ЕГН и факултетен номер. В отворения електронен формуляр, студентът трябва да въведе от менюто всички специалности от съответното направление/поднаправление в желания ред.

Студент от втори курс, който не подаде онлайн документи за класиране по специалности в посочения срок, ще бъде класиран съобразно бала си в останалите незаети (свободни) места от плановия прием, след класирането на подалите документи.

 

Правила за класиране на студентите след втори курс

Календарен план-график - прием по специалности след втори курс за учебната 2017/2018 г.

Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности

Инструкция

Подаване на онлайн заявление за класиране по специалности след II курс