Обновено: понеделник, 19 януари 2015 15:45

За да участвате в предварителните изпитни сесии, е необходимо да подадете:

  1. Регистрационна карта - Предварителен електронен изпит(ЕлЕПИ и ЕлТЧЕ),
                                              Първа предварителна изпитна сесия - хартиен носител (ЕПИ),
                                              Втора предварителна изпитна сесия - хартиен носител (ЕПИ и ТЧЕ) 
  2. Лична карта и копие от нея;
  3. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски изпит.

За всяка изпитна сесия се попълва отделна регистрационна карта, т.е. броят на подадените регистрационни карти е равен на броя на изпитните сесии, на които кандидат-студентът се явява.

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

   

За повече информация