Обновено: вторник, 11 юни 2013 12:34

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно приемното й време

 

КСБВУ ще приема студенти в кабинета си, намиращ се в бл. 23 А – ниско тяло, всeки втоник, сряда и четвъртък с приемно време от 10:00 ч. до 14:00 ч.;

 

ВАЖНО!!! Студентите, които желаят да ползват общежитие през месец юли и август 2013 г., удължават срока на настанителните си писма в работните дни до 30.06.2013 г. в сектор „Настаняване и информационно осигуряване” на П „ССО”, намиращ се в бл. 23 А – ниско тяло.

 

 

11 юни 2013 г.