Връзки - Бакалаври - ДО

Untitled Document

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО

 

 

График за записване на летен семестър на бакалаври Дистанционно обучение за учебната 2018/19 г.

със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена такса

Студентите, които записват летен семестър на първи курс да носят заявление за избираемите дисциплини от тук

 

Направление/поднаправление/специалност

Срокове за записване

Курс

1.

 „Администрация и управление“

11.02.2019 г.

първи курс

 „Икономика,общество и човешки ресурси“
 „Икономика и инфраструктура“

12.02.2019 г.

„Финанси, счетоводство и контрол“

13.02.2019 г.

2.

 „Администрация и управление“
                            и
 „Финанси, счетоводство и контрол“

14.02.2019 г.

втори курс

 „Икономика,общество и човешки ресурси“
                            и
 „Икономика и инфраструктура“

15.02.2019 г.

3.

 „Бизнес администрация“
 „Публична администрация“
 „Регионално развитие“

18.02.2019 г.

трети курс

„Икономика“
 „Маркетинг“

19.02.2019 г.

„Счетоводство и контрол“

20.02.2019 г.

4.

  за всички специалности

21.02 – 22.02.2019 г.

четвърти курс

 

 

Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, направление и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН.

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ"
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - БАКАЛАВЪР СОФИЯ
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 година
*** Посещението на спорт става в подходящ спортен екип
КУРС НАПРАВЛЕНИЕ ДАТА НА ЗАНИМАНИЕТО ЧАС ПРЕПОДАВАТЕЛ
 
ВТОРИ ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ  

17:00ч.

СК Бонсист

Ст. преп. П. Иванов

преп. М. Гаджев

ВТОРИ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ   17:00ч. СК Бонсист Ст. преп. Е. Тошева
Ст. преп. Е. Монева
Ст. преп. С. Стоянова
х. преп. С. Рибагин
  15:30ч. СК Бонсист
  14:30ч. СК Бонсист
ВТОРИ ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА   17:00ч. СК Бонсист

Преп. М.Георгиева
Х.преп. А.Ваташка
Х.преп. С.Рибагин

  17:00ч. СК Бонсист
  15:30ч. СК Бонсист
ВТОРИ ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ   14:30ч. Ск Бонсист Ст. преп. И. Стоилов
Ст. преп. Л. Касабова
  17:00ч. СК Бонсист
  17:00ч. СК Бонсист
 
ПЪРВИ ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ   17:00 ч. СК "Бонсист" Доц. С. Ставрев
ст.преп. М.Игнатова
х.преп. С. Добрев
 
 
ПЪРВИ ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА   1000
пешеходен туризъм
Сборен пункт -
Драгалевци - централен площад
ст.преп. В. Йорданов
ст.преп. С. Стоянова
х. преп. Е. Йорданов
ПЪРВИ ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ   1000
пешеходен туризъм
Сборен пункт -
Драгалевци - централен площад

преп. В. Йорданов
ст.преп. Л.Касабова
х. преп. Е. Йорданов

х. преп. Е. Йорданов

ПЪРВИ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ   1700 СК"Бонсист" ст.преп. Р. Арсова
преп. И. Барова
преп. М.Шишков
х.преп. П.Шошев