Връзки - Бакалаври - ДО

Untitled Document

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО

 

 

График за записване на летен семестър на бакалаври Дистанционно обучение за учебната 2018/19 г.

със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена такса

Студентите, които записват летен семестър на първи курс да носят заявление за избираемите дисциплини от тук

 

Направление/поднаправление/специалност

Срокове за записване

Курс

1.

 „Администрация и управление“

11.02.2019 г.

първи курс

 „Икономика,общество и човешки ресурси“
 „Икономика и инфраструктура“

12.02.2019 г.

„Финанси, счетоводство и контрол“

13.02.2019 г.

2.

 „Администрация и управление“
                            и
 „Финанси, счетоводство и контрол“

14.02.2019 г.

втори курс

 „Икономика,общество и човешки ресурси“
                            и
 „Икономика и инфраструктура“

15.02.2019 г.

3.

 „Бизнес администрация“
 „Публична администрация“
 „Регионално развитие“

18.02.2019 г.

трети курс

„Икономика“
 „Маркетинг“

19.02.2019 г.

„Счетоводство и контрол“

20.02.2019 г.

4.

  за всички специалности

21.02 – 22.02.2019 г.

четвърти курс

 

 

Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, направление и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН.

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ"
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - БАКАЛАВЪР СОФИЯ
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 година
*** Посещението на спорт става в подходящ спортен екип
КУРС НАПРАВЛЕНИЕ ДАТА НА ЗАНИМАНИЕТО ЧАС ПРЕПОДАВАТЕЛ
 
ВТОРИ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

09 март /събота/
10 март /неделя/
23 март /събота/

17:00ч.

СК Бонсист

Ст.пр. д-р Е. Тошева
Ст.пр.д-р Е. Монева
Ст.пр. д-р С. Стоянова
х. пр.доц. С. Рибагин

ВТОРИ ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

16 март /събота/

17:00ч. СК Бонсист

Ст. пр.д-р П. Иванов

преп. М. Гаджев

17 март /неделя/

10:00ч. СК Бонсист

24 март /неделя/

10:00ч. СК Бонсист
ВТОРИ ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА 17 март /неделя/ 10:00ч. СК Бонсист

Ст.пр. М.Георгиева
Х.пр. А.Ваташка
Х.пр. доц.С.Рибагин

06 април /събота/

15:00ч. СК Бонсист

07 април /неделя/

10:00ч. СК Бонсист
ВТОРИ ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

20 април /събота/

15:30ч. Ск Бонсист Ст.пр. д-р И. Стоилов
Ст.пр. д-р Л. Касабова

21 април /неделя/

14:30ч. СК Бонсист
11 май /събота/ 17:00ч. СК Бонсист
 
ПЪРВИ ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

16 март /събота/

17:00ч.СК Бонсист Доц. д-р С. Ставрев
ст.пр. д-р М.Игнатова
х.пр. С. Добрев

13 април /събота/

15:30ч.СК Бонсист
14 април /неделя/ 10:30ч.СК Бонсист
ПЪРВИ ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА 17 март /неделя/

10:00 ч.
пешеходен туризъм
с.Железница
спирка – Анева чешма

Пр. д-р В. Йорданов
ст.пр. д-р С. Стоянова
х.пр. Е. Йорданов
ПЪРВИ ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ 06 април /събота/

9:00 ч.
пешеходен туризъм
с.Железница
спирка – Анева чешма

Пр. д-р В. Йорданов
ст.пр. д-р Л.Касабова
Х.пр. доц.С.Рибагин

х. пр. Е. Йорданов

ПЪРВИ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

30 март /събота/

1700 СК"Бонсист" ст.пр. д-р Р. Арсова
пр. И. Барова
пр. д-р М.Шишков
х.пр. П.Шошев

31 март /неделя/

06 април /събота/