Връзки - Бакалаври - ДО

Untitled Document

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО

 

 

График за записване на зимен семестър на бакалаври Дистанционно обучение за учебната 2018/19 г.

със студентската книжка за заверка на семестъра, документ за платена такса и заверка от библиотеката на УНСС, че не дължите книги

Студентите, които записват втори курс да носят бележка за избираемите дисциплини от тук

 

Направление/поднаправление/специалност

Срокове за записване

Курс

1.

  Направление „Администрация и управление“

  • спец. „Бизнес администрация“
  • спец. „Публична администрация“
  • спец. „Регионално развитие“

17.09.2018 г.

трети курс

 Поднаправление „Икономика,общество и човешки ресурси“
     -     спец. „Икономика“

18.09.2018 г.

 Поднаправление „Икономика и инфраструктура“
     -    спец. „Маркетинг“

 

19.09.2018 г.

Поднаправление  „Финанси, счетоводство и контрол“

  • спец. „Счетоводство и контрол“

20.09.2018 г.

2.

   „Администрация и управление“

08.10.2018 г.

втори курс

   „Финанси, счетоводство и контрол“

   „Икономика,общество и човешки ресурси“

09.10.2018 г.

   „Икономика и инфраструктура“

3.

   за всички специалности

10.10-11.10.2018 г.

четвърти курс

 

Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, направление и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН.

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ"
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - БАКАЛАВЪР СОФИЯ
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 година
*** Посещението на спорт става в подходящ спортен екип
КУРС НАПРАВЛЕНИЕ ДАТА НА ЗАНИМАНИЕТО ЧАС ПРЕПОДАВАТЕЛ
 
ВТОРИ ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 21 Октомври /неделя/
10 Ноември /събота/
11 Ноември /неделя/

17:00ч.

СК Бонсист

Ст. преп. П. Иванов

преп. М. Гаджев

ВТОРИ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 4 Ноември /неделя/ 17:00ч. СК Бонсист Ст. преп. Е. Тошева
Ст. преп. Е. Монева
Ст. преп. С. Стоянова
х. преп. С. Рибагин
17 Ноември /събота/ 15:30ч. СК Бонсист
18 Ноември /неделя/ 14:30ч. СК Бонсист
ВТОРИ ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА 15 Декември /събота/ 17:00ч. СК Бонсист

Преп. М.Георгиева
Х.преп. А.Ваташка
Х.преп. С.Рибагин

16 Декември /неделя/ 17:00ч. СК Бонсист
22 Декември /събота/ 15:30ч. СК Бонсист
ВТОРИ ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ 25 Ноември /неделя/ 14:30ч. Ск Бонсист Ст. преп. И. Стоилов
Ст. преп. Л. Касабова
1 Декември /събота/ 17:00ч. СК Бонсист
2 Декември /неделя/ 17:00ч. СК Бонсист
 
ПЪРВИ ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 27 Октомври /събота/ 17:00 ч. СК "Бонсист" Доц. С. Ставрев
ст.преп. М.Игнатова
х.преп. С. Добрев
28 Октомври /неделя/
03 Ноември /събота/
ПЪРВИ ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА 28 Октомври /неделя/ 1000
пешеходен туризъм
Сборен пункт -
Драгалевци - централен площад
ст.преп. В. Йорданов
ст.преп. С. Стоянова
х. преп. Е. Йорданов
ПЪРВИ ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ 24 Ноември /събота/ 1000
пешеходен туризъм
Сборен пункт -
Драгалевци - централен площад

преп. В. Йорданов
ст.преп. Л.Касабова
х. преп. Е. Йорданов

х. преп. Е. Йорданов

ПЪРВИ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 13 Октомври /събота/ 1700 СК"Бонсист" ст.преп. Р. Арсова
преп. И. Барова
преп. М.Шишков
х.преп. П.Шошев
14 Октомври /неделя/
20 Октомври /събота/