100 ГОДИНИ УНСС

Връзки - Бакалаври - ДО

Untitled Document

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО

Записване за ЗИМЕН семестър на бакалаври Дистанционно обучение за учебната 2020/21 г.

срокове за записване курс
31.08. - 11.09.2020 г. трети курс
14.09. - 25.09.2020 г. втори курс и четвърти курс

със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена такса

 

Студентите, които записват летен семестър на първи курс да носят заявление за избираемите дисциплини от тук

 

Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, направление и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН.

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ"
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - БАКАЛАВЪР СОФИЯ
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 година
*** Посещението на спорт става в подходящ спортен екип
КУРС НАПРАВЛЕНИЕ ДАТА НА ЗАНИМАНИЕТО ЧАС ПРЕПОДАВАТЕЛ
 
ПЪРВИ Икономика и инфраструктура

22 март   /неделя/
25 април /събота/
26 април /неделя

17:00 ч.
17:00 ч.
17:00 ч.
СК „Бонсист“

Ст. преп. М. Георгиева
Х. преп. А.Ваташка
Х. преп. С.Рибагин

ПЪРВИ Икономика, общество и човешки ресусри

22 февруари /събота/
23 февруари /неделя/
29 февруари /събота/

17:00 ч.
17:00 ч.
17:00 ч.
СК „Бонсист“

Ст. преп. д-р П. Иванов
Преп. М.Гаджев

ПЪРВИ Финанси, счетоводство и контрол

01 март /неделя/
28 март /събота/
29 март /неделя/

17:00 ч.
17:00 ч.
17:00 ч.
СК „Бонсист“

Ст. преп. д-р И. Стоилов
Ст.преп. д-р Л.Касабова
Х. пр. д-р Б.Цанова
Х. пр.С.Добрев

ПЪРВИ Администрация и управление

22 март /неделя/

10:00 ч.
пешеходен туризъм
Железница
спирка „Анева чешма“

Ст. преп. д-р Е. Тошева
Ст. преп. д-р Е. Монева
Ст. преп. д-р С. Стоянова
Х. доц. д-р С.Рибагин

 
ВТОРИ Икономика, общество и човешки ресусри

21 март /събота/

СК „Бонсист“
17:00 ч.

Доц. д-р С. Ставрев
Ст. пр. д-р М. Игнатова
Х. преп. С. Добрев

22 март /неделя/ 10:30 ч.
11 април /събота/ 15:00 ч.
ВТОРИ Икономика и инфраструктура
05 април /неделя/

10:00 ч.
пешеходен туризъм
Железница(централен площад), последна спирка на 98

Ст. пр. д-р В. Йорданов
Ст. пр. д-р С.Стоянова
Х. преп. Е. Йорданов

ВТОРИ Финанси, счетоводство и контрол
04 април/събота/

10:00 ч.
 пешеходен туризъм
Железница(централен площад), последна спирка на 98

Ст.пр. д-р В. Йорданов
Ст.пр.д-р Л.Касабова
Х.доц. д-р С.Рибагин
Х.преп. Е. Йорданов
ВТОРИ Администрация и управление

29 март /неделя/

СК „Бонсист“
17:00 ч.

Ст. пр. д-р Р. Арсова
Преп. д-р М. Шишков
Преп.д-р И. Гигова
Преп.И. Барова

04 април /събота/ 17:00 ч.
05 април /неделя/ 10:30 ч