Обновено: вторник, 04 септември 2012 17:30

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите от първи курс

Минимален успех, нужен за класиране на общежитие през учебната 2012/2013 г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър– 5.44 включително;

 

 

 

!!! ВАЖНО

Настаняването на студентите I курс - ОКС „Бакалавър” е от 10.09 – 21.09.2012г;

Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по блоковете.

 

 

04 септември 2012 г.