Обновено: понеделник, 24 септември 2012 8:50

Класиране за общежитие

Минимален успех нужен за класиране на общежитие през учебната 2012/2013 г. за студентите:

 

                  II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,63 включително;

                  III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,81 включително;

                  IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,85 включително;

                  V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.

 

Важно: Срок за настаняване в общежитие от 03.09. до 21.09.2012 г. - за всички класирани до началото на учебната година - II, III и IV курс в ОКС "Бакалавър" и V курс в ОКС "Магистър".
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите от първи курс

Минимален успех, нужен за класиране на общежитие през учебната 2012/2013 г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър– 5.44 включително;

!!! ВАЖНО

Настаняването на студентите I курс - ОКС „Бакалавър” е от 10.09 – 21.09.2012 г.;

Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по блоковете.

 

 

04 септември 2012 г.