Обновено: вторник, 17 януари 2017 23:35

Контакти

София, Студентски град „Христо Ботев, бул. „8-ми декември“

Спортен комплекс „ Бонсист”

Катедра „Физическо възпитание и спорт”

е-mail: unss_sport@abv.bg

тел. (02) 862 88 92

Ръководител катедра – доц. д-р Спас Ставрев