Обновено: понеделник, 12 септември 2022 13:31

Допълнителен прием в ОКС „магистър“ за учебната 2022/2023 година

Допълнителният прием от 01.09.2022 г. в ОКС „магистър“ за учебната 2022/2023 година  е по специалностите, за които има сформирани групи при редовния прием, и е само срещу заплащане.

Приемът се извършва чрез конкурс по документи, без полагане на конкурсен изпит.

Правото да се обучават срещу заплащане в ОКС „магистър“ имат лица, чийто среден успех от дипломата за завършена степен на висшето образование е не по-нисък от „добър“.

Кандидатстването е възможно по два начина:

  или

Таксата за кандидатстване е в размер на 60 лева.