Обновено: четвъртък, 23 септември 2021 15:12

Съобщение на катедра „Физическо възпитание и спорт“ за студентите с отклонения в здравословното състояние

  УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ

Катедра “ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ”

E-mail: unss_sport@abv.bg; тел.: 862-88-92; 02/960 90 74

Уважаеми колеги, медицинските документи, свързани с вашето здравословно състояние, които служат за освобождаване от спорт или пренасочване към групи по ЛФК, можете да предоставите на д-р Танев - понеделник между 12.00 и 13.00 часа; д-р Заяков - сряда между 12.00 и 13.00 часа в Заседателната зала на СК "Бонсист" в периода до 29 октомври 2021 г.