Обновено: петък, 10 февруари 2012 10:24

От ЕС и европейското икономическо пространство

При условията и реда за българските граждани се приемат за студенти и граждани на държави - членки на Европейския Съюз и Европейското икономическо пространство.