Обновено: вторник, 20 ноември 2018 11:39

Изпитни комисии по чужд език

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ст.пр. Марияна Симова Мирчева

mariyana.simova@gmail.com

ЧЛЕНОВЕ:
ст.пр. Радмила Петрова Каишева

r.kaisheva@gmail.com

ст.пр. Анна Руменова Бояджиева – Москова

annamos@abv.bg; a.moskova@unwe.bg

 

НЕМСКИ ЕЗИК:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ст.пр. д-р Мина Стойчева Митева – Хубенова
timco@abv.bg                      

ЧЛЕНОВЕ:
ст.пр. Красимира Добрева Христова – Найденова
khristova-naydenova@unwe.bg

 

ФРЕНСКИ ЕЗИК:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
гост-проф. д.ф.н. Димитър Веселинов Димитров
d_vesselinov@yahoo.fr; d_vesselinov@unss.bg

ЧЛЕНОВЕ:
хон.проф. д-р Николай Николов Михов

 

ИСПАНСКИ ЕЗИК:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
доц. д-р Стефка Василева Кожухарова
gat@pc-link.net

ЧЛЕНОВЕ:
ст.пр. д-р Татяна Петкова Иванова
tatyanaivanova@yahoo.es; t.ivanova@unwe.bg

РУСКИ ЕЗИК:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
доц. д-р Антония Иванова Пенчева
penchevatoni@gmail.com; apencheva@unwe.bg

ЧЛЕНОВЕ:
ст.пр. Олга Игоревна Лазова
olga_lazova@abv.bg; olga_lazova@yahoo.com; olazova@unwe.bg