Обновено: вторник, 11 септември 2018 12:57

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти, I курс, ОКС „бакалавър”

  

Минимален успех, нужен за класиране за общежитие през учебната 2018/2019 г.: 4,48 включително.

Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите на съответните блокове. Справки за блок и стая ще могат да се правят през информационната система Web-студент от 12.09.2018 г.

ВАЖНО! Настаняването на студентите е от 17.09. до 28.09.2018 г.  (в работните дни).