Обновено: петък, 20 юли 2018 11:31

Съобщение на КСБВУ относно класирането на студентите, кандидатствали за общежитие през учебната 2018/2019 г.

 

 

Минимален успех, нужен за класиране на студентите от:

II курс - ОКС „бакалавър”– 4,04 включително;

III курс - ОКС „бакалавър”– 4,00 включително;

IV курс - ОКС „бакалавър”– 4,11 включително;

ОКС „магистър” – 4,00 включително.

 

Важно! Срокът за настаняване е от 03.09. до 28.09.2018 г. (в работните дни).