Обновено: четвъртък, 16 август 2018 9:21

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на УНСС и поделения

2018
PDF документ Първо тримесечие
PDF документ Второ тримесечие  Трето тримесечие Четвърто тримесечие

2017
PDF документ Първо тримесечие
PDF документ Второ тримесечие PDF документ Трето тримесечие PDF документ Четвърто тримесечие