Новини от -и месец 11, 2019 година

Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

90 фирми със 100 щанда на Дните на кариерата

29.11.2019 г. 09:52:24 ч.

Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КИЦ - Цариброд

29.11.2019 г. 09:32:40 ч.

Публична лекция „Държавата Израел- красива и сложна“

29.11.2019 г. 09:15:00 ч.

ЕКО маратон 4 „Пътешествие около света с нулеви емисии“

28.11.2019 г. 14:54:14 ч.

Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“

28.11.2019 г. 13:40:28 ч.

Ректорът връчи стипендии „Нели и Робърт Гипсън“ на наши студенти

26.11.2019 г. 16:58:53 ч.

Д-р Вера Петрагоза от Свободния лисабонски университет изнесе лекция по маркетинг в областта на спорта по програма „Еразъм+“

26.11.2019 г. 16:50:24 ч.

Петнадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: Кръгова икономика и корпоративна социална отговорност“

26.11.2019 г. 15:49:29 ч.

Наша студентка спечели Националния конкурс за проучване на живота и делото на Петър Увалиев

26.11.2019 г. 13:47:22 ч.

Заключителна конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“

26.11.2019 г. 13:40:00 ч.