Събития от -и месец 12, 2019 година

Подреждане по: дата публикуване дата обновяване заглавие asc
Бакалаврите и магистрите от „Икономика на търговията“ и магистрите от „Управление на търговски вериги“ получиха дипломите си

Бакалаврите и магистрите от „Икономика на търговията“ и магистрите от „Управление на търговски вериги“ получиха дипломите си

2.12.2019 г. 11:49:28 ч.

Бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“  получиха дипломите си

Бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ получиха дипломите си

3.12.2019 г. 10:11:26 ч.

Бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките“ получиха дипломите си

Бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките“ получиха дипломите си

13.12.2019 г. 14:05:00 ч.

Бакалаврите и магистрите от специалност  „Статистика и иконометрия“ получиха дипломите си

Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ получиха дипломите си

5.12.2019 г. 10:00:30 ч.

Бакалаврите, магистрите и докторантите от катедра „Политология“ получиха дипломите си

Бакалаврите, магистрите и докторантите от катедра „Политология“ получиха дипломите си

11.12.2019 г. 16:36:36 ч.

Бъдещето на одиторската професия: KPMG споделя със студентите на УНСС

Бъдещето на одиторската професия: KPMG споделя със студентите на УНСС

6.12.2019 г. 20:58:24 ч.

Дванадесета годишна научна сесия на УНСС

Дванадесета годишна научна сесия на УНСС

13.12.2019 г. 14:11:16 ч.

Дипломи получиха магистрите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“

Дипломи получиха магистрите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“

10.12.2019 г. 16:15:14 ч.

Дипломираха се 191 бакалаври и магистри в РЦДО - Хасково

Дипломираха се 191 бакалаври и магистри в РЦДО - Хасково

2.12.2019 г. 16:23:50 ч.

Дипломираха се бакалаврите  от специалност „Икономика на човешките ресурси“

Дипломираха се бакалаврите от специалност „Икономика на човешките ресурси“

11.12.2019 г. 12:05:00 ч.