Събития от -и месец 10, 2017 година

Подреждане по: дата публикуване дата обновяване desc заглавие
Наши студенти с отличия като най-добри юристи в "Модел на Европейския съюз"

Наши студенти с отличия като най-добри юристи в "Модел на Европейския съюз"

30.10.2017 г. 10:00:00 ч.

Кръгла маса на тема „Нови модели на управление на интелектуалната собственост“

Кръгла маса на тема „Нови модели на управление на интелектуалната собственост“

31.10.2017 г. 15:05:31 ч.

Представен бе юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания", посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС

Представен бе юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания", посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС

31.10.2017 г. 12:15:59 ч.

Студенти от специалност "Бизнес икономика с преподаване на английски език" посетиха „DXC Technology"

Студенти от специалност "Бизнес икономика с преподаване на английски език" посетиха „DXC Technology"

31.10.2017 г. 13:09:01 ч.

Втора международна конференция „Информационните технологии в намаляването на риска при бедствия“ ITDRR 2017

Втора международна конференция „Информационните технологии в намаляването на риска при бедствия“ ITDRR 2017

25.10.2017 г. 16:21:09 ч.

Студенти от УНСС обсъдиха българското председателство на Съвета на ЕС

Студенти от УНСС обсъдиха българското председателство на Съвета на ЕС

30.10.2017 г. 09:16:42 ч.

Информационна среща за студентски обмен с Университета в Тилбург, Холандия, по програма Еразъм+

Информационна среща за студентски обмен с Университета в Тилбург, Холандия, по програма Еразъм+

26.10.2017 г. 14:14:28 ч.

Пресконференция за трите български проекта, спечелили финансиране от глобалната инициатива PMI Impact

Пресконференция за трите български проекта, спечелили финансиране от глобалната инициатива PMI Impact

30.10.2017 г. 14:43:07 ч.

Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят"

Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят"

28.10.2017 г. 16:17:37 ч.

20 години специалност „Публична администрация“ и Четвърта есенна академия „Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности“

20 години специалност „Публична администрация“ и Четвърта есенна академия „Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности“

26.10.2017 г. 16:05:13 ч.