Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно“

петък, 07 октомври 2016 15:38

Разглеждате снимки от Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно“

Вижте пълен текст на Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно“

На форума присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, посланик Любомир Иванов, директор на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор на университета, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, доц. д-р Светла Бонева, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов от катедра „МИО и бизнес“ и др.

На форума присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, посланик Любомир Иванов, директор на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор на университета, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, доц. д-р Светла Бонева, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов от катедра „МИО и бизнес“ и др.

Страница:

Галерия снимки от Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Ев ...