Национална олимпиада по маркетинг 2016 г.

Разглеждате снимки от Национална олимпиада по маркетинг 2016 г.

Вижте пълен текст на Национална олимпиада по маркетинг 2016 г.

При откриването на олимпиадата. Отляво надясно: доц. Пенчо Иванов, доц. Галина Младенова, проф. Симеон Желев, проф. Стати Статев, София Попова, доц. Христо Катранджиев, проф. Боян Дуранкев

При откриването на олимпиадата. Отляво надясно: доц. Пенчо Иванов, доц. Галина Младенова, проф. Симеон Желев, проф. Стати Статев, София Попова, доц. Христо Катранджиев, проф. Боян Дуранкев

Страница:

Галерия снимки от Национална олимпиада по маркетинг 2016 г.  ...