Научна конференция „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж - в памет на проф. д-р Борис Ланджев“

петък, 27 ноември 2015 16:33

Разглеждате снимки от Научна конференция „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж - в памет на проф. д-р Борис Ланджев“

Вижте пълен текст на Научна конференция „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж - в памет на проф. д-р Борис Ланджев“

В голямата конферентна зала се проведе научна конференция „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев“. На откриването на форума присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, проф. Ханс Анкум, „доктор хонорис кауза на УНСС“, доц. д-р Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, доц. д-р Константин Танев, директор на Междууниверситетския център за изучаване на римското право и романистичната традиция,  доц. д-р Гергана Боянова, зам.-декан на факултета, отец Николай от храм „Покров Богородичен“, доц. д-р Захари Торманов, научен секретар на катедра „Частноправни науки“ и др. 

В голямата конферентна зала се проведе научна конференция „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев“. На откриването на форума присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, проф. Ханс Анкум, „доктор хонорис кауза на УНСС“, доц. д-р Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, доц. д-р Константин Танев, директор на Междууниверситетския център за изучаване на римското право и романистичната традиция,  доц. д-р Гергана Боянова, зам.-декан на факултета, отец Николай от храм „Покров Богородичен“, доц. д-р Захари Торманов, научен секретар на катедра „Частноправни науки“ и др. 

Страница:

Галерия снимки от Научна конференция „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизне ...