Ректорът на УНСС е избран за председател на Съвета на директорите на „Монетен двор“ ЕАД

сряда, 27 май 2015 11:09

Разглеждате снимки от Ректорът на УНСС е избран за председател на Съвета на директорите на „Монетен двор“ ЕАД

Вижте пълен текст на Ректорът на УНСС е избран за председател на Съвета на директорите на „Монетен двор“ ЕАД

Управителният съвет на Българската народна банка избра на 21 май нов Съвет на директорите на „Монетен двор“ ЕАД. На 26 май на първото си заседание новият Съвет на директорите избра проф. д.ик.н. Стати Статев за свой председател. 

Управителният съвет на Българската народна банка избра на 21 май нов Съвет на директорите на „Монетен двор“ ЕАД. На 26 май на първото си заседание новият Съвет на директорите избра проф. д.ик.н. Стати Статев за свой председател. 

Галерия снимки от Ректорът на УНСС е избран за председател на Съвета на директорите на „Монетен дв ...