Рамков договор между УНСС и Камарата на независимите оценители в България

четвъртък, 18 септември 2014 8:41

Разглеждате снимки от Рамков договор между УНСС и Камарата на независимите оценители в България

Вижте пълен текст на Рамков договор между УНСС и Камарата на независимите оценители в България

Проф. д.ик.н. Стати Статев и Татяна Илиева след подписването на договора

Проф. д.ик.н. Стати Статев и Татяна Илиева след подписването на договора

Страница:

Галерия снимки от Рамков договор между УНСС и Камарата на независимите оценители в България ...